Rollen som Product Owner / produktägare innebär att du är ansvarig för att driva och utveckla en produkt genom att definiera och prioritera produktkrav baserade på affärs- och användarbehov. Du kommer att agera som en brygga mellan produktutvecklingsteam och olika intressenter för att säkerställa att produkten uppfyller både affärs- och användarkrav.

Arbetsuppgifter

 • Strategiskt arbete: Definiera och kommunicera en tydlig produktvision och strategi baserad på affärs- och användarbehov.
 • Kravhantering: Samla och prioritera produktkrav, inklusive funktionella och icke-funktionella krav genom samarbete med olika intressenter.
 • Planering: Delta i sprintplanering och arbeta nära utvecklingsteamet för att säkerställa att prioriterade funktioner och uppgifter implementeras effektivt.
 • Kundinsikt: Förstå och integrera användarinsikter och krav i produktutvecklingen genom samarbete med User Researchers och andra relevanta team.
 • Utvecklingsstyrning: Ansvara för att driva produktutvecklingen genom att tydligt kommunicera produktkrav och prioriteringar till utvecklingsteamet.
 • Mätbara mål: Definiera och övervaka mätbara mål och nyckelindikatorer (KPI:er) för produktens prestanda och användning.
 • Användarcentrerad design: Säkerställa att produktens design och funktioner är användarvänliga genom samarbete med testanvändare och designteam.
 • Kontinuerlig förbättring: Aktivt delta i retrospektiva och använda feedback från användare och intressenter för att driva kontinuerliga förbättringar.
 • Styrning: Ansvara för produktutvecklingens riktning och genomförandet av produktplanen.
 • Dokumentation och processoptimering: Dokumentera krav och processer för framtida utveckling, optimera och ersätta dem vid behov.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet: Minst 5-7 års erfarenhet av produktledning.
 • Universitetsutbildning: Högskoleutbildning inom informatik eller företagsekonomi.
 • Samarbetsförmåga: En viktig färdighet är din förmåga att samarbeta med olika intressenter, inklusive designers och utvecklare. Att kunna förstå och balansera olika perspektiv är avgörande.
 • Ledarskap: Erfarenhet av att leda och arbeta i tvärfunktionella team där olika kompetenser samverkar för att nå gemensamma mål.
 • Analytiskt tänkande: Utmärkta analytiska färdigheter är nödvändiga för att fatta datadrivna beslut och lösa komplexa problem som kan uppstå under produktutvecklingen.
 • SaaS och SoMe erfarenhet: Specifik erfarenhet inom områden som SaaS (Software as a Service) och sociala medier kan vara särskilt relevant, särskilt om rollen fokuserar på dessa områden.
 • Entreprenörsanda: En entreprenörsanda, med en bevisad förmåga att driva och lansera produkter som uppfyller och överträffar affärsmål, är en viktig egenskap.

Exempel på liknande roller och besläktade funktioner där Bohmans Nätverk kan stötta med rådgivning och rekrytering:

 • Product Manager
 • Project Manager
 • Scrum Master
 • UX/UI Designer
 • Product Marketing Manager
 • Technical Product Manager
 • Business Analyst
 • Customer Success Manager
 • Innovation Manager
 • Data Analyst