En User Researcher är ansvarig för att samla och analysera data om användarnas beteende och preferenser för att informera produktutveckling och förbättring. Rollen fokuserar på att förstå användarbehov och säkerställa att produkter och tjänster är användarvänliga och effektiva.

Arbetsuppgifter

 • Användaranalys: Genomföra användarundersökningar via intervjuer, enkäter, observationer och andra metoder för att samla in och analysera relevanta data.
 • Användarprofiler: Skapa detaljerade användarprofiler och personas baserade på insamlad data och forskning.
 • Testning av användbarhet: Planera och genomföra användbarhetstester och A/B-tester för att utvärdera produkters och tjänsters användarvänlighet, samt säkerställa krav på tillgänglighet.
 • Dataanalys: Analysera och tolka forskningsresultat för att extrahera insikter som informerar design- och utvecklingsbeslut.
 • Kommunikation: Effektivt kommunicera resultat och användarinsikter till produktteam och andra intressenter.
 • Samverkan: Samarbeta med designers och utvecklare för att implementera användarcentrerade designprinciper och förbättringar.
 • Ständig förbättring: Kontinuerligt övervaka användarfeedback och förändringar i användarbeteende för att stödja produktens ständiga förbättring.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet: Minst 3-5 års erfarenhet av användarforskning eller relaterade områden.
 • Utbildning: Högskoleutbildning inom design, psykologi, beteendevetenskap eller närbesläktad disciplin.
 • Forskningsmetodik: Erfarenhet av att använda olika forskningsmetoder och verktyg.
 • Analytisk kompetens: Starka analytiska färdigheter för att tolka och dra slutsatser från komplexa användardata.
 • Kommunikation: Förmåga att tydligt och koncist kommunicera forskningsresultat till olika intressenter.
 • Samarbetsförmåga: Förmåga att samarbeta och kommunicera effektivt med olika team, inklusive design och utveckling.

Exempel på liknande roller och besläktade funktioner där Bohmans Nätverk kan stötta med rådgivning och rekrytering:

 • UX Researcher (User Experience Researcher)
 • Usability Analyst
 • User Experience Designer
 • Interaction Designer
 • Service Designer
 • Service Design Specialist
 • Customer Experience Researcher
 • Product Researcher