En User Experience Lead är en nyckelperson inom företagets digitala strategi och ansvarar för att leda och forma användarupplevelsen för digitala produkter och tjänster. Rollen fokuserar på att skapa intuitiva och användarcentrerade designlösningar för att förbättra kundnöjdhet och öka engagemanget hos användarna.

Arbetsuppgifter

 • Ledarskap: Ansvara för ledningen och utvecklingen av UX-teamet. Skapa riktlinjer för användarcentrerad design och säkerställa att teamet levererar högkvalitativa lösningar som stöttar kundresan.
 • Strategisk planering: Utveckla och implementera övergripande UX-strategier som stödjer företagets affärs- och användarcentrerade mål.
 • Användarundersökningar: Driva och genomföra user research, intervjuer och analyser för att förstå användarbehov och designa lösningar som möter dessa behov.
 • Proof of Concept: Skapa prototyper och wireframes för att visualisera och testa designkoncept och säkerställa en effektiv användarinteraktion.
 • Samarbete: Arbeta nära produktutveckling, marknadsföring och andra relevanta avdelningar för att säkerställa en enhetlig och användarcentrerad design.
 • Mätning: Implementera mätverktyg och analyser för att kontinuerligt utvärdera UX-prestanda och förbättra användarupplevelsen baserat på användardata och feedback.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet: Minst 8-10 års erfarenhet inom UX-design, med erfarenhet av ledande befattning.
 • Utbildning: Högskoleutbildning inom UX-design, interaktionsdesign eller närbesläktat område.
 • Ledarskap: Erfarenhet av att leda och utveckla UX team och kompetenser.
 • Användarcentrerad design: Djup förståelse för och kunskap om bästa praxis inom användarcentrerad design och användbarhet.
 • Teknisk kompetens: Färdigheter i designverktyg och programvara för UX / kundresa.
 • Kommunikation: Stark kommunikationsförmåga för att effektivt presentera och försvara designbeslut för olika intressenter.

Exempel på liknande roller och besläktade funktioner där Bohmans Nätverk kan stötta med rådgivning och rekrytering:

 • UX Manager
 • Director of User Experience
 • Senior UX Designer
 • Interaction Design Lead
 • Design Strategist
 • Head of Design and UX
 • Customer Experience Manager
 • Head of CX