En Chief Revenue Officer (CRO) spelar en central roll i att driva företagets tillväxt och lönsamhet genom att skapa och genomföra strategier för ökad intäktsgenerering. Rollen som CRO är en strategisk ledarposition inom företagsledningen och fokuserar på att öka intäkterna och optimera intäktsströmmarna för företaget.

Arbetsuppgifter

 • Försäljningsstrategi: Utveckla och genomföra effektiva försäljningsstrategier för att maximera intäkterna och öka lönsamheten.
 • Intäktsstyrning: Ansvara för övergripande intäktsstyrning, inklusive prissättning, kontraktsförhandlingar och affärsutveckling för att säkerställa tillväxt.
 • Ledarskap: Direkt ledning av försäljnings- och/eller marknadsteam för att skapa en samordnad och framgångsrik intäktsstrategi.
 • Affärsutveckling: Identifikation av nya intäktsmöjligheter, marknader och partnerskap för att diversifiera och expandera affärsverksamheten.
 • Kundrelationer: Samarbeta med Client Success team för att säkerställa långsiktiga och framgångsrika kundrelationer och förståelse för deras behov.
 • Dataanalys: Använda dataanalys och insikter för att fatta informerade beslut och optimera intäktsstrategin.
 • Rapportering: Rapportera regelbundet till företagets ledningsgrupp och styrelse om intäktsutveckling och prestanda.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet: Minst 10 års erfarenhet inom försäljning och försäljningsledning, med ett antal år på högre befattning.
 • Utbildning: Högskoleutbildning inom företagsekonomi, marknadsföring eller relaterade områden.
 • Strategiskt tänkande: Förmåga att utveckla och genomföra övergripande försäljningsstrategier i linje med företagets mål.
 • Ledarskap: Starka ledaregenskaper med erfarenhet av att leda och inspirera stora försäljningsteam.
 • Affärsförståelse: Djup förståelse för företagets affärsmodell och förmåga att identifiera och maximera intäktsmöjligheter.
 • Kommunikation: Utmärkta kommunikationsfärdigheter för samarbete internt och externt.

Exempel på liknande roller och besläktade funktioner där Bohmans Nätverk kan stötta med rådgivning och rekrytering:

 • Chief Sales Officer
 • Chief Commercial Officer
 • Head of Revenue
 • VP of Sales and Revenue
 • Director of Business Development
 • Chief Growth Officer