Försäljningschefen är ansvarig för att leda och driva företagets försäljningsstrategi. Rollen innebär att sätta och följa upp försäljningsmål för att säkerställa att företaget når eller helst överträffar sina försäljningsmål. I arbetet ingår också att rekrytera, utveckla och inte minst motivera försäljningsteamet. 

Arbetsuppgifter

 • Strategisk försäljningsplanering: Utveckla och implementera övergripande strategier för att uppnå försäljningsmål och bidra till tillväxt.
 • Ledarskap och teamutveckling: Rekrytera, leda och utveckla försäljningsteamet för att säkerställa motivation och prestation.
 • Försäljningsmål och resultat: Sätta tydliga och mätbara försäljningsmål, följa upp och säkerställa att företaget uppnår sina intäktsmål.
 • Kundrelationer: Bygga och upprätthålla starka relationer med nyckelkunder och strategiska partners.
 • Marknadsinsikt: Förstå marknadstrender och kundbehov för att anpassa försäljningsstrategier och identifiera nya affärsmöjligheter.
 • Rapportering och analys: Analysera försäljningsdata och rapportera regelbundet till ledningen om försäljningen och framsteg och eventuella utmaningar för att nå målen.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet: Minst 6 – 8 års erfarenhet av försäljning, med minst 3 års erfarenhet i en ledande befattning.
 • Utbildning: Högskoleutbildning inom företagsekonomi, marknadsföring eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
 • Ledarskap: Erfarenhet av att leda och utveckla framgångsrika försäljningsteam. Starka ledaregenskaper är nödvändiga.
 • Resultatorienterad: Bevisad framgång i att uppnå och överträffa försäljningsmål.
 • Analytisk kompetens: Förmåga att analysera försäljningsdata och dra relevanta slutsatser för att optimera försäljningsstrategin.
 • Förhandlingsförmåga: Starka förhandlingsfärdigheter för att säkra framgångsrika avtal och affärer.

Exempel på liknande roller och besläktade funktioner där Bohmans Nätverk kan stötta med rådgivning och rekrytering:

 • Sales Director
 • Sales Manager
 • Business Development Manager
 • Commercial Director
 • Key Account Director
 • VP of Sales