Kundansvarig eller Key Account Manager (KAM) är ansvarig för att bygga och förvalta långsiktiga relationer med nyckelkunder för att maximera kundnöjdhet, upprätthålla lönsamhet och öka försäljningen. Rollen innebär en proaktiv strategisk planering för att förstå och tillgodose kundens unika behov.

Arbetsuppgifter

 • Relationsskapande: Bygga och underhålla starka och förtroendefulla relationer med nyckelkunder.
 • Kundanalys: Förstå kundens affärsmodell, mål och utmaningar för att erbjuda skräddarsydda lösningar.
 • Trendbevakning: Omvärldsbevaka för att identifiera framtida kundbehov och nya produkter och tjänster.
 • Försäljningsstrategier: Utveckla och genomföra försäljningsstrategier för att maximera försäljningen och möta företagets övergripande mål.
 • Kundvård: Övervaka och hantera kundens upplevelse genom att vara huvudkontakt och säkerställa att kundens förväntningar uppfylls.
 • Affärsförhandlingar: Ansvara för att förhandla avtal, priser och villkor för att säkerställa ömsesidigt fördelaktiga affärsrelationer.
 • Problemhantering: Identifiera och lösa eventuella problem eller utmaningar som kan uppstå under kundrelationens livscykel.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet: Minst 5-7 års erfarenhet inom försäljning eller kundhantering.
 • Utbildning: Högskoleutbildning inom företagsekonomi, marknadsföring, industriell ekonomi eller liknande, eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
 • Relationsbyggande: Utmärkta mellanmänskliga färdigheter och förmåga att bygga långsiktiga relationer.
 • Försäljningskompetens: Framstående försäljningsförmåga och erfarenhet av att öka intäkter från befintliga kunder.
 • Strategisk höjd: Förmåga att utveckla och genomföra strategier för att öka kundlojalitet och försäljning.
 • Kommunikationsförmåga: Starka kommunikationsfärdigheter för att förhandla och kommunicera effektivt med kunder och internt.

Exempel på liknande roller och besläktade funktioner där Bohmans Nätverk kan stötta med rådgivning och rekrytering:

 • Account Director
 • Key Account Director
 • Strategic Account Manager
 • Customer Success Manager
 • Senior Account Executive
 • Client Relationship Manager
 • Business Development Manager