Produktchefen är en person som ansvarar för att leda utvecklingen och förvaltningen av företagets produkter. Rollen innebär att definiera produktstrategier, övervaka produktutvecklingsprocessen, och säkerställa att produkterna möter marknadens behov och företagets affärsstrategi. 

Arbetsuppgifter

 • Produktstrategi: Utveckla och implementera övergripande produktstrategier som stödjer företagets affärs- och tillväxtmål. Identifiera marknadstrender och kundbehov.
 • Produktutveckling och förvaltning: Ledning av eller samarbete med produktutvecklingsteamet för att definiera kundbehov och produktkrav, övervaka utvecklingsprocessen och säkerställa att produkterna lanseras i tid och enligt specifikation.
 • Marknadsanalys: Genomföra marknadsanalyser för att förstå konkurrenter och kunders behov. Använda insikterna för att anpassa och förbättra produktportföljen.
 • Budgetansvar: Sätta budget, övervaka kostnader och säkerställa att projekt håller sig inom budgetramarna.
 • Kundrelationer: Bygga och upprätthålla starka kundrelationer. Samla kundfeedback för att förbättra befintliga produkter och identifiera möjligheter till nya produkter.
 • Lansering och marknadskommunikation: Planera och genomföra produktlanseringar. Samarbeta med marknads- och PR-avdelningen för att skapa effektiv marknadskommunikation och marknadsföring av produkterna.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet: Minst 5 års erfarenhet av produktledning eller produktutveckling, helst inom relevanta branscher.
 • Utbildning: Relevant högskoleutbildning inom produktutveckling, företagsekonomi eller närbesläktat område, eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
 • Teknisk kompetens: Förståelse för tekniska aspekter av produkterna och förmåga att kommunicera effektivt med tekniska team.
 • Marknadsförståelse: Djup förståelse för marknaden och kundbehov, samt förmåga att omsätta detta i framgångsrika produktstrategier.
 • Ledarskap: Erfarenhet av att leda och motivera produktutvecklingsteam.
 • Kommunikationsförmåga: Utmärkt kommunikationsförmåga för att kunna samarbeta med olika avdelningar och förklara produktstrategier klart.

Exempel på liknande roller och besläktade funktioner där Bohmans Nätverk kan stötta med rådgivning och rekrytering:

 • Chief Product Officer (CPO)
 • Produktutvecklingschef
 • Teknisk produktchef
 • Produktmarknadsföring 
 • Produktstrategichef
 • Affärsutvecklingschef
 • Kategorichef