En Content Manager är ansvarig för att leda och utveckla strategi och innehåll i företagets kommunikationskanaler. Rollen innebär att vara redaktör för extern webb, intranät eller sociala medier och se till att det skapas engagerande och relevant innehåll för att driva varumärkesmedvetenhet, arbetsgivarvarumärket eller generellt  öka engagemang från målgruppen.

Arbetsuppgifter

 • Innehållsstrategi: Utveckla och genomföra en övergripande innehållsstrategi som stödjer verksamhets- och affärsmål.
 • Innehållsskapande: Produktion innehåll, inklusive blogginlägg, artiklar, videor, och grafik.
 • Redaktionell plan: Ansvara för den redaktionella planen för att säkerställa regelbunden publicering av relevant och målinriktat innehåll.
 • Målgruppsanpassning: Anpassa innehållet efter olika målgrupper och kanaler för att maximera effekten.
 • SEO-optimering: Integrera sökmotoroptimering (SEO) i innehållet för att förbättra synlighet och ranking i sökmotorer.
 • Mätning och Analys: Använda analytiska verktyg för att mäta prestanda, analysera resultat och optimera innehållsstrategin.
 • Samarbete: Samarbeta med olika avdelningar, inklusive marknad, försäljning och produktutveckling för att säkerställa enhetlig kommunikation.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet: Minst 3-5 års erfarenhet inom innehållshantering, redaktionellt arbete eller liknande område.
 • Utbildning: Högskoleutbildning inom kommunikation, journalistik, marknadsföring eller en relaterad disciplin, eller motsvarande arbetslivserfarenhet. 
 • Innehållsskapande: Starka skriftliga och kreativa färdigheter för att producera varierat och engagerande innehåll.
 • Digital kompetens: Kunskap inom content management system (CMS) och grundläggande förståelse för webbteknologier.
 • SEO-kompetens: Förståelse för grundläggande principer för sökmotoroptimering.
 • Analytisk förmåga: Förmåga att använda analysverktyg och tolka data för att driva beslut och förbättringar.

Exempel på liknande roller och besläktade funktioner där Bohmans Nätverk kan stötta med rådgivning och rekrytering:

 • Content Strategist
 • Content Marketing Manager
 • Digital Content Manager
 • Editorial Manager
 • Content Creation Specialist
 • Head of Content