En internkommunikatör ansvarar för kommunikationen inom organisationen. Rollen fokuserar på att hålla anställda informerade, engagerade och uppdaterade om företagets mål, framsteg och nyheter via företagets egna digitala och muntliga kanaler. 

Arbetsuppgifter

 • Strategi för internkommunikationen: Utveckla och implementera strategier för att förbättra intern kommunikation och säkerställa enhetliga budskap.
 • Kanalhantering: Ansvara för olika kommunikationskanaler, inklusive intranät, nyhetsbrev och interna möten.
 • Innehållsskapande: Skapa relevant och engagerande kommunikationsmaterial, såsom presentationer och videor.
 • Interna evenemang och möten: Bidra vid organisering av interna evenemang, möten och workshops för att tydliggöra värderingar och enhetliga budskap.   
 • Feedback och utvärdering: Samla och analysera feedback från anställda för att kontinuerligt förbättra kommunikationsprocesser.
 • Ledarstöd: Stödja ledningen genom att förmedla ledningsinformation och beslut till medarbetarna på ett tydligt och engagerande sätt.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet: Minst ett par års erfarenhet inom internkommunikation, HR eller liknande områden.
 • Utbildning: Högskoleutbildning inom kommunikation, HR eller närbesläktade områden, eller motsvarande arbetslivserfarenhet. 
 • Kommunikationsfärdigheter: Utmärkta skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter för att effektivt engagera interna målgrupper.
 • Organisatoriska färdigheter: Säkra en process för internkommunikation och förmåga att hantera flera projekt samtidigt.
 • Relationsbyggande: Starka mellanmänskliga färdigheter för att skapa förtroendefulla relationer med medarbetare på alla nivåer.
 • Teknisk kompetens: Kunskap om digitala kommunikationsverktyg, intranät och plattformar.

Exempel på liknande roller och besläktade funktioner där Bohmans Nätverk kan stötta med rådgivning och rekrytering:

 • Internal Communications Specialist
 • Employee Engagement Coordinator
 • Intranet Manager
 • Corporate Communications Officer
 • HR Communications Manager
 • Employee Experience Specialist