En kommunikationsansvarig leder och styr företagets övergripande kommunikationsarbete. I det fall det finns en övergripande kommunikationschef brukar en ansvarig leda ett specifikt område inom kommunikationsområdet, till exempel extern kommunikation, intern kommunikation eller medierelationer. 

Rollen innefattar att bygga och underhålla en positiv bild av organisationen genom effektiv kommunikation med både interna och externa intressenter.

Arbetsuppgifter

 • Strategisk kommunikationsplanering: Utveckla och implementera en strategisk kommunikationsplan som stödjer företagets övergripande affärsmål.
 • Medierelationer: Skapa och upprätthålla positiva relationer med journalister och medier för att säkra positiv exponering.
 • Intern kommunikation: Ansvara för interna kommunikationsinsatser för att hålla anställda informerade och engagerade. Ofta en del av det interna arbetet med arbetsgivarvarumärket. 
 • Kanalansvar: Utveckling och förvaltning av funktioner och innehåll på interna och externa kanaler, till exempel extern och intern webb och sociala medier. 
 • Kreativ innehållsutveckling: Skapa övertygande och engagerande innehåll för olika kanaler, inklusive pressmeddelanden, artiklar och sociala medier.
 • Evenemangshantering: Planera och genomföra PR-relaterade evenemang för att öka företagets synlighet och varumärkesexponering.
 • Kriskommunikation: Utveckla och genomföra strategier för kriskommunikation för att hantera och minimera negativa effekter av eventuella kriser.
 • Mätning och rapportering: Utvärdera resultat och effektivitet av kommunikationsinsatser och rapportera till ledningen.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet: För en roll som kommunikationsansvarig behövs minst 5 års erfarenhet inom PR och kommunikation, med minst 2 års erfarenhet i en ledande befattning, till exempel som projektledare..
 • Utbildning: Högskoleutbildning inom kommunikation, PR eller närbesläktade områden eller motsvarande arbetslivserfarenhet. 
 • Ledarskap: Erfarenhet av att leda och utveckla kommunikationsteam. 
 • Strategiskt tänkande: Förmåga att tänka strategiskt och utveckla kommunikationsstrategier som stödjer övergripande affärsmål.
 • Mediekompetens: Förståelse för medielandskapet och förmåga att navigera i komplexa situationer.
 • Kommunikationsfärdigheter: Utmärkta skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter.

Exempel på liknande roller och besläktade funktioner där Bohmans Nätverk kan stötta med rådgivning och rekrytering:

 • Director of Communications
 • Corporate Communications Manager
 • Public Relations Director
 • Head of Communications
 • Communication Strategist
 • Chief Communications Officer (CCO)