Presschefen är ansvarig för att leda och hantera organisationens kontakter med media i syfte att säkerställa en enhetlig och korrekt bild av företaget i media. Ofta innefattar också rollen ett ansvar för att företaget sociala medier. 

Arbetsuppgifter

 • Medierelationer: Skapa och underhålla relationerna med relevanta journalister. .
 • Pressmeddelanden: Utveckla och distribuera effektiva pressmeddelanden som belyser företagets nyheter, framsteg och initiativ.
 • Proaktiva mediekontakter: Planera och genomföra initiativ för att öka företagets synlighet och exponering i traditionella och sociala medier.
 • Medieträning: Förbereda företagsrepresentanter och ledning för intervjuer och medieframträdanden.
 • Kris- och rykteshantering: Hantera och minimera skador på företagets rykte genom effektiv kriskommunikation.
 • Medieanalys: Övervaka medierna för att analysera täckning, sentiment och identifiera möjligheter eller hot.
 • Rapportering: Rapportera pressaktiviteter och resultat till ledningen och andra intressenter.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet: Minst 5-7 års erfarenhet inom press och medierelationer. Erfarenhet av ledning eller chefspositioner är viktigt om du leder andra på området. 
 • Utbildning: Högskoleutbildning inom journalistik, kommunikation eller närbesläktade områden eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
 • Mediekompetens: Djup förståelse för medielandskapet, journalistiska processer och nyhetsvärdering.
 • Kommunikationsfärdigheter: Utmärkta skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter.
 • Ledarskap: Förmåga att leda och coacha press- och kommunikationsteamet.
 • Krishantering: Erfarenhet av effektiv kriskommunikation och hantering av medierelaterade kriser.

Exempel på liknande roller och besläktade funktioner där Bohmans Nätverk kan stötta med rådgivning och rekrytering:

 • Media Relations Manager
 • Public Relations Manager
 • Head of Media Relations
 • Corporate Spokesperson
 • Public Affairs Manager
 • Editor in Chief