Förändringsledaren är ansvarig för att planera, genomföra och leda nya initiativ och transformation inom organisationen. Rollen fokuserar på att säkerställa en smidig övergång från nuvarande tillstånd till önskat tillstånd, samtidigt som medarbetare engageras och stöds genom förändringsprocessen.

Arbetsuppgifter

 • Förändringsstrategi: Utveckla och implementera en övergripande strategi för att genomföra organisatoriska förändringar i linje med företagets mål.
 • Kommunikation: Kommunicera regelbundet till ledning och medarbetare på alla nivåer. Skapa tydlighet kring mål för förändringen man vill uppnå, processen dit och löpande framsteg.
 • Ledarskap: Var drivande och ge stöd till medarbetare genom att skapa engagemang och motivation för förändring.
 • Riskhantering: Identifiera och hantera potentiella hinder och motstånd mot förändring för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande.
 • Utbildning och utveckling: Organisera utbildning och utvecklingsaktiviteter för att öka medarbetarnas kompetens och förståelse för förändringen.
 • Mätning och uppföljning: Upprätta mätbara mål och nyckelindikatorer för att utvärdera resultat och effektivitet av förändringsinitiativet.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet: Minst 5-7 års erfarenhet inom förändringsledning, projektledning eller liknande befattning.
 • Utbildning: Högskoleutbildning inom företagsekonomi, psykologi, eller en relaterad disciplin. Certifiering inom förändringsledning är en fördel.
 • Kommunikation: Starka kommunikationsfärdigheter för att effektivt förmedla information, engagera och kommunicera med medarbetare.
 • Ledarskap: Förmåga att inspirera och leda medarbetare genom förändring med empati och tydlighet.
 • Konflikthantering: Förmåga att identifiera och lösa problem och konflikter som kan uppstå under förändringsprocessen.
 • Samarbetsförmåga: Utveckla och underhålla samarbetande relationer med nyckelpersoner och intressenter.

Exempel på liknande roller och besläktade funktioner där Bohmans Nätverk kan stötta med rådgivning och rekrytering:

 • Change Management Consultant
 • Organizational Development Manager
 • Transformation Lead
 • Change Implementation Specialist
 • Change Project Manager
 • Director of Change and Transformation