Hållbarhetschefen är ansvarig för att leda och implementera företagets hållbarhetsstrategi och initiativ. Rollen innefattar att integrera hållbarhetsprinciper i verksamheten och främja företagets sociala och miljömässiga ansvarstagande.

Arbetsuppgifter

 • Hållbarhetsstrategi: Utveckla och implementera en övergripande hållbarhetsstrategi för att uppfylla företagets mål och öka ansvarsfulla affärsprinciper.
 • Stakeholder Engagement: Samarbeta med intressenter, inklusive anställda, kunder, leverantörer och samhällen, för att främja hållbarhetsmål och bygga förtroende.
 • Miljöansvar: Övervaka och förbättra företagets miljöprestanda genom att minska koldioxidavtryck, energiförbrukning och avfallshantering.
 • Socialt ansvarstagande: Implementera socialt ansvarstagande initiativ, inklusive mångfald och inkludering, arbetsrättigheter och samhällsengagemang.
 • Hållbarhetsrapportering: Samla och rapportera hållbarhetsdata och framsteg regelbundet till ledning och intressenter.
 • Policyutveckling: Skapa och implementera hållbarhetspolicies och riktlinjer för att säkerställa överensstämmelse och en etisk verksamhet.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet: Minst 5-7 års erfarenhet inom hållbarhetsområdet eller relaterade områden, med erfarenhet av ledning och strategiutveckling.
 • Utbildning: Högskoleutbildning inom hållbarhetsstudier, miljövetenskap, företagsekonomi eller en närbesläktad disciplin.
 • Strategiskt tänkande: Förmåga att utveckla och implementera hållbarhetsstrategier som är linje med företagets övergripande affärsstrategi.
 • Analytisk kompetens: Förmåga att analysera hållbarhetsdata och identifiera områden för förbättring.
 • Stakeholder Management: Erfarenhet av att engagera och samarbeta med olika intressenter på olika nivåer.
 • Kommunikation: Goda kommunikationsfärdigheter för att effektivt kommunicera hållbarhetsmål och framsteg internt och externt.

Exempel på liknande roller och besläktade funktioner där Bohmans Nätverk kan stötta med rådgivning och rekrytering:

 • Chief Sustainability Officer (CSO)
 • Corporate Responsibility Manager
 • Environmental, Social, and Governance (ESG) Manager
 • Sustainable Business Director
 • Green Initiatives Manager
 • Social Impact Manager
 • People & Culture Officer
 • Team & Culture Catalyst