Hållbarhetskommunikatören är ansvarig för att utveckla och genomföra kommunikationsstrategier som belyser företagets hållbarhetsinitiativ och engagerar intressenter. Rollen involverar att översätta hållbarhetsåtgärder till inspirerande berättelser och kommunicera organisationens ansvarsfulla affärsprinciper.

Arbetsuppgifter

 • Kommunikationsstrategi: Utveckla och implementera en holistisk kommunikationsstrategi för att lyfta fram företagets insatser och framsteg inom hållbarhet och omställning.
 • Storytelling: Skapa inspirerande och övertygande budskap och berättelser om företagets hållbarhetsframgångar för att engagera intressenter och allmänhet.
 • Medierelationer: Hantera relationer med journalister och medier för att säkerställa positiv exponering för företagets hållbarhetsarbete.
  Intern kommunikation: Informera och engagera anställda genom att kommunicera hållbarhetsmål, initiativ och framsteg internt.
 • Evenemangs- och kampanjhantering: Planera och genomföra hållbarhetsrelaterade event och kampanjer för att öka medvetenheten, internt och externt.
 • Rapportering: Samla och kommunicera hållbarhetsdata och prestanda till intressenter och ledning.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet: Minst 3-5 års erfarenhet inom kommunikation, PR eller hållbarhetskommunikation.
 • Utbildning: Högskoleutbildning inom kommunikation, hållbarhetsstudier eller en närliggande disciplin.
 • Specialistkunskap: Förståelse för hållbarhetsfrågor, trender, lagkrav och globala hållbarhetsmål.
 • Kreativitet: Förmåga att tänka kreativt för att kommunicera hållbarhetsinitiativ på ett engagerande sätt.
 • Medierelationer: Starka färdigheter i medierelationer och förmåga att få positiv exponering.
 • Kommunikation: Utmärkta skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter.

Exempel på liknande roller och besläktade funktioner där Bohmans Nätverk kan stötta med rådgivning och rekrytering:

 • Sustainability Communications Manager
 • Corporate Communications Specialist
 • PR and Communications Coordinator – Sustainability
 • Environmental Communications Specialist
 • Green Marketing Manager
 • Sustainability Engagement Coordinator