En People & Culture Manager spelar en central roll i att främja en sund och inkluderande arbetsmiljö. Genom att fokusera på människor och företagskultur arbetar hen aktivt med att stödja och utveckla medarbetarna. Rollen omfattar strategiskt personalarbete, kulturutveckling och att säkerställa att företaget är en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs och utvecklas.

Arbetsuppgifter

 • Rekrytering och Talent Management: Ansvara för rekryteringsprocessen, från behovsanalys till anställning. Utveckla och implementera strategier för talanghantering och medarbetarutveckling.
 • Employee Engagement: Skapa och implementera initiativ som främjar medarbetarnas välbefinnande och skapar en positiv arbetsmiljö. Hantera förmånsprogram och evenemang för personalvård.
 • Utveckling av internkultur: Led arbetet i att forma och förstärka företagskulturen. Arbeta nära ledningen för att säkerställa att företagsvärderingar genomsyrar alla nivåer och avdelningar.
 • Teamutveckling: Konflikthantering på arbetsplatsen och säkerställande av arbete som främjar högpresterande team. 
 • Chefsstöd: Coacha ledning och chefer i frågor om medarbetarrelationer.
 • Utbildning och utveckling: Identifikation av utbildningsbehov, planering och genomförande av utbildningsprogram för att stärka kompetensen hos medarbetarna.
 • HR-policy och riktlinjer: Se till att företaget följer alla arbetsrättsliga regler och bestämmelser. Utveckla och implementera policies och procedurer inom HR.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet: Minst 5 års erfarenhet av personalhantering och HR-arbete, med fokus på kulturutveckling.
 • Utbildning: Relevant högskoleutbildning inom HR, personalvetenskap, kommunikation eller närbesläktat område.
 • Strategiskt tänkande: Förmåga att agera förändringsagent, utveckla och implementera långsiktiga strategier för personal- och kulturutveckling.
 • Problemlösning: Stark problemlösningsförmåga och förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • Kommunikation: Stark kommunikationsförmåga, både skriftligen och muntligen. Förmåga att skapa en öppen och inkluderande kommunikationskultur.
 • Relationsskapande: Förmåga att bygga starka arbetsrelationer på alla nivåer av organisationen.

Exempel på liknande roller och besläktade funktioner där Bohmans Nätverk kan stötta med rådgivning och rekrytering:

 • Human Resource Manager
 • HR Business Partner
 • People Partner
 • Organizational Development Manager
 • Talent Acquisition Manager
 • Employee Experience Manager
 • Chief People Officer (CPO)
 • Chief People & Culture Officer (CPCO)
 • Team & Culture Catalyst