En Creative Director är ansvarig för att leda och inspirera kreativa team för att skapa innovativa och effektiva lösningar som uppfyller företagets strategiska mål och förstärker varumärket. Rollen involverar övergripande ansvar för den kreativa visionen och utvecklingen av olika kreativa projekt.

Arbetsuppgifter

 • Strategi och kreation: Utveckla och driva den övergripande kreativa visionen för att stödja företagets varumärkes- och marknadsföringsmål.
 • Ledarskap: Direkt ledning av kreativa team, inklusive designers, copywriters och andra kreativa talanger, för att säkerställa högkvalitativa resultat.
 • Konceptualisering: Initiera och utveckla kreativa koncept och idéer för marknadsföringskampanjer, varumärkesmaterial och andra designprojekt.
 • Varumärke: Säkerställa varumärkesintegritet och att allt kreativt arbete är i linje med företagets önskade identitet och budskap.
 • Relationsbyggande: Samarbeta med kunder och interna stakeholders för att förstå deras behov och vision, samt kommunicera den kreativa strategin.
 • Projektledning: Övervaka och hantera flera kreativa projekt samtidigt, från koncept till leverans och kravställande av underleverantörer.
 • Trendspaning: Fortsätta utveckla och hålla sig uppdaterad om designtrender och tekniska innovationer.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet: Minst 8-10 års erfarenhet inom kreativt arbete, samt erfarenhet från ledande kreativ roll.
 • Utbildning: Högskoleutbildning inom design, konst, kommunikation eller närbesläktade områden.
 • Portfolio: En imponerande kreativ portfolio som visar en mångfald av kreativa projekt och framgångsrika kampanjer.
 • Ledarskap: Starka ledaregenskaper med förmåga att inspirera och leda kreatörer.
 • Kommunikation: Utmärkta kommunikationsfärdigheter för att samarbeta med olika team och för att förstå och kommunicera med kunder.
 • Teknisk kompetens: God kännedom om olika plattformar och erfarenhet av att arbeta i kreativa verktyg.

Exempel på liknande roller och besläktade funktioner där Bohmans Nätverk kan stötta med rådgivning och rekrytering:

 • Design Director
 • Creative Lead
 • Chief Creative Officer (CCO)
 • Creative Manager
 • Head of Design
 • Strategisk Art Director
 • Art Director
 • Designer
 • UX / UI Designer
 • Strategisk Copywriter
 • Copywriter
 • Strategisk Kreatör
 • Kreatör