Marknadsdirektören / Marknadschefen är en nyckelfigur inom företagets ledningsgrupp och ansvarar för att utveckla och genomföra marknadsstrategier som stödjer företagets affärs- och tillväxtmål. Rollen innefattar att leda marknadsteamet, bygga varumärke, skapa marknadsföringskampanjer och säkerställa att företagets produkter eller tjänster når och engagerar rätt målgrupp.

Arbetsuppgifter

 • Marknadsstrategi och planering: Utveckla och genomföra övergripande marknadsstrategier som stödjer företagets affärsplan och tillväxtmål. Planera och övervaka genomförandet av marknadsaktiviteter.
 • Varumärkesbyggande: Ansvar för att bygga och stärka företagets varumärke. Utveckla och implementera varumärkesstrategier för att skapa en positiv och enhetlig varumärkesupplevelse.
 • Marknadsföring: Leder utformande och genomförande av effektiva marknadsföringskampanjer över olika kanaler, såsom traditionella- och digitala medier och event.
 • Marknadsanalys: Genomföra marknads- och konkurrentanalyser för att identifiera trender och möjligheter. Använda efterforskning för att informera beslut och anpassa strategier.
 • Ledarskap och teamutveckling: Ledning av marknadsteamet. Skapa och utveckla marknadsteamets profession genom tydligt ledarskap och kontinuerlig kompetensutveckling.
 • Relationsbyggande: Samarbeta med andra avdelningar, ofta nära försäljning och produktutveckling, för att säkerställa en integrerad strategi och förståelse för marknadens behov.
 • Implementering: Säkerställa att organisationen är informerad om händelser kring marknadsföringen. Intern förankring avseende kampanjidé, tidplan, förväntningar på organisationen etc.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet: Minst 7 års erfarenhet av marknadsföring, inklusive ledande befattningar.
 • Utbildning: Relevant högskoleutbildning inom marknadsföring, företagsekonomi eller besläktat område.
 • Strategiskt tänkande: Förmåga att utveckla och implementera strategiska marknadsplaner som stödjer företagets övergripande mål.
 • Analytisk förmåga: Stark analytisk förmåga för att tolka marknadsdata och dra slutsatser som informerar beslut.
 • Kreativitet: Kreativ förmåga att utforma innovativa kampanjer och aktiviteter som differentierar företaget på marknaden.
 • Kommunikation: Utmärkt kommunikationsförmåga både skriftligen och muntligen, primärt på svenska och engelska.

Exempel på liknande roller och besläktade funktioner där Bohmans Nätverk kan stötta med rådgivning och rekrytering:

 • Chief Marketing Officer (CMO)
 • Head of Marketing
 • Marketing Manager
 • Digital Marketing Manager
 • Varumärkeschef
 • Marknadsstrategichef
 • Produktchef