En projektledare eller Account Manager är ansvarig för att bygga och underhålla starka relationer med befintliga kunder för att maximera kundnöjdhet och öka försäljning. Rollen kräver en kombination av färdigheter inom försäljning, kundhantering, relationsbyggande och strategisk planering. Rollen har många olika funktioner och ansvarsområden, vilket också skiftar mellan olika företag och byråer.

Arbetsuppgifter

 • Kundrelationer: Bygga och upprätthålla långsiktiga relationer med befintliga kunder genom regelbundna möten och kommunikation.
 • Behovsanalys: Förstå kundens behov och mål för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar och tjänster.
 • Försäljning och merförsäljning: Lyhördhet för och identifikation av nya möjligheter och behov inom befintliga kundkonton för att öka försäljningen.
 • Kundstöd: Fungera som huvudkontakt för kunderna. Samordna interna resurser för att möta behov och lösa eventuella problem.
 • Förhandlingsförmåga: Förhandla avtal och priser för att säkerställa en ömsesidigt fördelaktig affärsrelation.
 • Rapportering: Regelbundet dokumentera och rapportera kundinteraktioner och försäljningsaktiviteter.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet: Minst 3-5 års erfarenhet inom försäljning och/eller kundhantering, primärt inom relevant bransch.
 • Utbildning: Högskoleutbildning inom företagsekonomi, marknadsföring eller liknande.
 • Kundorientering: Starka mellanmänskliga färdigheter och förmåga att förstå och svara på kundbehov.
 • Försäljningskompetens: Bevisad framgång inom försäljning och merförsäljning.
 • Kommunikationsförmåga: Utmärkt verbal och skriftlig kommunikation för att effektivt presentera rekommendationer och kommunicera med kunder.
 • Organisation och planering: Förmåga att hantera och prioritera flera kundkonton samtidigt.

Exempel på liknande roller och besläktade funktioner där Bohmans Nätverk kan stötta med rådgivning och rekrytering:

 • Account Director
 • Key Account Manager
 • Client Success Manager
 • Customer Success Manager
 • Relationship Manager
 • Business Development Manager
 • Strategic Account Manager
 • Sales Account Executive