Ibland vill uppdragsgivare själva hålla i sin rekryteringsprocess, och då kan vi på Bohmans finnas tillgängliga vid sidlinjen. En second opinion kan vara avgörande för att göra rätt matchning. Vi erbjuder oberoende utvärdering av redan identifierade kandidater för att säkerställa det bästa valet och undvika felrekryteringar.

Många kompetenser och kvalitéer ska stämma överens med företagets strategi, affärsmål, utmaningar och kultur. Vi kan stötta genom att ställa frågor och belysa farhågor genom hela processen — från första intervjun till det avgörande steget när du har svårt att välja mellan ett antal slutkandidater. Vi använder kvalificerade metoder och verktyg för att ge en opartisk och professionell bedömning, där fakta ligger till grund för beslutet.

Bohmans Nätverk hjälper till med:

 • Kompletterande djupintervjuer med slutkandidaterna:
  • Säkerställande av kvalifikationer för rollen baserat på fastställd kravprofil
  • Återkoppling till kandidater och uppdragsgivare
 • Genomförande av personlighets- och färdighetstester vid behov (vi använder oss av TQ Nordics forskningsbaserade psykometriska tester där alla våra rekryteringskonsulter är certifierade):
  • Genomförande, analys och summering av testresultat
  • Återrapportering och dialog kring resultat med testpersoner
  • Summering av resultat och rekommendationer till arbetsgivare
 • Bakgrundskontroll av slutkandidater (mer information nedan)
 • Referenstagning — vi kontaktar minst 3 referenser (mix av ledare och kollegor)

Bakgrundskontroll

Vi vill gärna tro det bästa om människor och att de är ärliga i en rekryteringsprocess. Skulle uppdragsgivaren vilja genomföra en bakgrundskontroll som en extra garant, så kan vi även hjälpa till med detta. Det kan handla om att verifiera en kandidats bakgrund gentemot de handlingar som kommit in i ansökan, samt kontrollera övrig information som framkommit i samband med rekrytering och referenstagning. Frågor som utbildning, anställningar, domar, privatekonomi, medieexponering eller andra engagemang kan vara aktuella. Bakgrundskontroller är en tjänst vi upphandlar från en extern samarbetspartner.

Är du redan igång med en rekrytering, men behöver externa inspel? Svårt att välja mellan två starka slutkandidater? Kontakta oss för stöd och guidning — vi hjälper dig att komma i mål med rekryteringen.