Vi utmanar rådande normer och konventioner med en strävan att bidra till samhällsutveckling. Vi drivs av att ständigt finna människor som gör skillnad. Vi vill påverka kommunikations- och rekryteringsbranschen i en positiv och inkluderande riktning.

Vi försöker att arbeta långsiktigt, att inte bara se våra uppdrag som en affär, utan strävar efter att påverka individen och företagen positivt även på längre sikt.

I rekryteringsprocesserna är vår strävan alltid att presentera så breda urval av kandidater som möjligt, med spridning i ålder, kön, etnicitet, erfarenheter och bakgrund.

Vi delar årligen ut priset Årets branschbytare i samband med Resumés gala Sveriges Bästa Marknadschef. Syftet är att uppmuntra fler människor att våga bryta normer och konventioner på arbetsmarknaden. Vi hyllar modiga personer som tänker utanför ramarna och inte bara trampar på i gamla invanda hjulspår. Branschbytarna är viktiga förebilder som inspirerar fler att våga göra samma sak. Vi har instiftat priset för att motarbeta rädslor som kan finnas för att rekrytera människor från en annan bransch, för att driva utveckling och förändring på arbetsmarknaden.

Vi har aktivt drivit frågan om åldersdiskriminering, att man t ex vid en viss ålder inte längre är intressant för vissa typer av jobb. Vi har skrivit debattartiklar om ämnet och medverkat i både SVT och TV4.

I vår återkommande podcast Bohmans Ledare samt i krönikor och andra mediautspel strävar vi efter att ta upp aktuella ämnen kopplat till rekrytering samt att ständigt ifrågasätta normer och konventioner.

Vi vill vara med och driva utvecklingen i hela branschen. Därför genomför vi regelbundet undersökningar som lyfter de utmaningar och trender som påverkar kommunikationsbranschen.

Vi genomför regelbundet mängder av events, mingel och frukostseminarier. Vill du bli inbjuden, skriv upp dig på intresselista HÄR!

Våra etiska arbetsregler

  • All känslig information vi får från kandidater eller kunder behandlas konfidentiellt.
  • Bohmans accepterar inte diskriminering i någon form, t ex faktorer som kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning.
  • Bohmans ger inte kunder branschmässig exklusivitet. Däremot kan inte samma konsult samtidigt arbeta med uppdrag som direkt konkurrerar med varandra.
  • Bohmans searchar inte efter kandidater hos våra kunder. En kund definieras som ett företag där Bohmans har haft uppdrag de senaste 18 månaderna.
  • Kandidater som blivit placerade av Bohmans kontaktas inte aktivt om nya jobb.
  • Om kandidater som jobbar på kundföretag själva aktivt tar kontakt med Bohmans och meddelar att de söker nya jobb kan de vara med som kandidater i andra rekryteringsuppdrag.