Vi ger våra kunder och kandidater den uppmärksamhet de förtjänar, med kvalitet och professionellt bemötande. Varje konsult säkerställer genomförandet av varje delmoment i arbetsprocessen.

Processen har följande steg:

1. Förstudie och kravspecifikation

Vi strävar efter att få en genuin förståelse för det enskilda företaget med både rollens krav och utmaningar. Erfarna konsulter stödjer kunden i arbetet med att definiera och skräddarsy roller utifrån företagets behov och de utmaningar man står inför, både på kort och lång sikt.

2. Kandidatsegmentering

Vi segmenterar marknaden inom relevanta områden och positioner för att identifiera de allra mest lämpade och kompetenta kandidaterna på marknaden.

3. Search och/eller annonsering

Aktiv search där den ansvariga konsulten söker kvalificerade kandidater för uppdraget via interna nätverk, databaser och tar fram potentiella kandidater direkt på marknaden.

4. Kandidatintervjuer

Intervjuer med kandidater säkerställer rätt kompetens och personlighet. Vi använder kompetensbaserad intervjumetodik för att få en tydlig bild av kandidatens förmågor och  och fördjupa vår kunskap om kandidatens styrkor och svagheter. Vi säkerställer att kandidater har rätt information om både tjänsten och företaget.  

5. Kandidatpresentation

I normalfallet presenteras de starkaste kandidaterna (3-4 stycken). Vår ambition är i många fall att utmana kunden och även föreslå alternativa kandidater utöver dessa.

6. Referenstagning och tester

Vi är mycket noggranna med att ta referenser och ser detta som ett viktigt steg i vår process. Vi använder oss av Talent Q:s personlighets- och färdighetstester. Alla våra konsulter är certifierade inom dessa.

7. Anställning

Vi ger stöd till våra uppdragsgivare med avtalsskrivning, löneförhandling, pensionsavtal och t ex förmånsfrågor.

8. Uppföljning

Vi strävar alltid efter att förbättra och utveckla vår service gentemot kunder och kandidater. Som ett led i detta följer vi alltid upp varje genomförd rekrytering för att säkerställa att kunden är nöjd och tillfreds med det arbete som vi gjort inom sex månader efter avslutat uppdrag.