Det krävs alltmer av ledningsfunktionerna inom marknad, kommunikation, försäljning och hållbarhet. Det räcker inte med specialistkompetens och kreativitet, utan i allt högre utsträckning kräver rollerna förmåga att förstå affären i sin helhet och att leda digitala transformationsprocesser.

Vid chefsrekryteringar till VD-poster och andra ledningspositioner använder vi ofta renodlad search. Vi definierar vad som är de viktigaste attributen för att lyckas i den aktuella rollen och identifierar lämpliga kandidater. I kontakten med kandidaterna djupdyker vi även i  personlighet och värderingar för att identifiera “personen bakom kostymen”. 

Vi kan även hjälpa till att rekrytera styrelseledamöter. I en snabbt föränderlig omvärld, där varumärket är ett av bolagets viktigaste tillgångar, behövs det marknads- och kommunikationskompetens i styrelserna.

Vid rekrytering av ledare och styrelseledamöter handlar det många gånger om att identifiera och kontakta personer som inte själva aktivt skulle söka ett nytt jobb. 

För mer information kontakta Erik Haglöf, erik.haglof@bohmans.com eller Erik Myrhage, erik.myrhage@bohmans.com  

Exempel på roller som vi rekryterar till:

VD

VD är ytterst ansvarig för företagets övergripande strategi, resultat och framgång. Rollen innebär att leda företaget i enlighet med styrelsens beslut och att säkerställa att organisationen når sina affärsmål och överträffar förväntningarna. I VD-rollen ligger även att ansvara för ledningsgruppsarbetet och VD leder ytterst samtliga medarbetare i organisationen.

Läs mer om rollen

Byråchef

Byråchefen är ansvarig för att leda och driva en reklam- eller kommunikations-/PR-byrå. Rollen fokuserar på att säkerställa att byrån levererar högkvalitativa tjänster till sina kunder och att upprätthålla en framgångsrik och lönsam verksamhet.

Läs mer om rollen

Brand Director

En Brand Director är ansvarig för att utveckla och förvalta företagets varumärke för att skapa en enhetlig och positiv upplevelse för kunder och intressenter. Rollen innebär strategiskt arbete för att bygga och stärka varumärket i linje med företagets övergripande affärsmål.

Läs mer om rollen

Affärsutvecklare

En affärsutvecklare eller Business Developer är ansvarig för att identifiera och skapa nya affärsmöjligheter. Rollen innebär att bygga och upprätthålla relationer, analysera marknadstrender och utveckla strategier för att driva företagets tillväxt.

Läs mer om rollen