När vi pratar om förändringsarbete och kompetensförsörjning är det lätt att direkt tänka på nyrekrytering, men det behöver inte alltid vara lösningen. Som underlag i beslutsfattande kan Bohmans Nätverk stötta med organisatorisk inventering och kartläggning av team och individer, och därigenom synka kompetens och kapacitet mot företagets behov.

För att gå djupare än vad ett CV presenterar, och på så sätt förstå individers karaktärsdrag och föredragna beteendestilar i yrkeslivet, genomförs djupintervjuer och personlighetstester på samtliga teammedlemmar. Vi tror på att använda tester för att stötta medarbetare till att använda sin fulla kapacitet och potential på sin arbetsplats. Och att på ett hållbart sätt skapa värde för organisationen.

Vi använder oss av TQ Nordics forskningsbaserade psykometriska tester (TQ Personlighet). Med utgångspunkt i Big Five / HEXACO får vi insyn i hur personen interagerar med andra, hur de organiserar sig själva och angriper problem, samt hur de hanterar känslor och situationer på arbetet. Fördelarna är många — dels ger de överblick över en individs personlighet och skapar ett diskussionsunderlag som öppnar upp för djupare ämnen (vilka kan behandlas vid intervjutillfället), dels blir det enklare att matcha individer inom team och företagskultur.

Bohmans Nätverk hjälper till med:

  • Administration och koordinering av personlighetstester
  • Genomförande, analys och summering av testresultat
  • Återrapportering och dialog kring resultat med testpersoner
  • Djupintervjuer med testade medarbetare
  • Summering av resultat och rekommendationer till arbetsgivare
  • Inventering av hela team och rådgivning kring sammansättning

Yrkeslivsorientering

I dagens snabbrörliga arbetsliv är medarbetare som kan leda sig själva och ta ansvar för sin personliga utveckling avgörande för framgång. Få personer utnyttjar sin fulla potential på grund av bristande självkännedom och verktyg. Genom att skapa en kultur där medarbetare tar ansvar för sin egen karriär och sitt yrkesliv skapas engagemang och samarbetsförmåga, vilket i slutändan gynnar företaget på flera sätt. I samband med en individuell bedömning eller nyanställning kan vi därför också bistå med stöd genom ”yrkeslivsmentorskap”.

Nyfiken på att få veta mer? Kontakta Maria Bomberg eller Erik Myrhage för en första dialog om hur vi skulle kunna stötta din organisation.