Vill du få ökad förståelse gällande ditt specifika teams grupputveckling, dess effektivitet och upplevda produktivitet? Med hjälp av en kartläggning av teamet kan vi konkretisera och ge vägledande information om vad en grupp behöver fokusera på för att utvecklas och bli högpresterande.

Bohmans Nätverk har organisationskonsulter certifierade i GDQ — Group Development Questionnaire, en enkät baserad på över 30 års forskning och studier av gruppdynamik (utvecklad av Susan A Wheelan med Integrated Model of Group Development som teoretisk bas). Enkäten mäter gruppers utveckling på vägen fram till effektivt samarbete. Instrumentet har genomgått omfattande vetenskapliga prövningar och har en god validitet.

GDQ-enkäten används för att utvärdera hur ett team fungerar just nu. Varje individ i teamet svarar anonymt på frågor för att ge en helhetsbild av gruppens effektivitet och produktivitet, dvs. verktyget ger inga individuella svar. Det är viktigt att notera att det inte finns någon specifik rätt, fel eller ideal profil, och att teamet äger resultatet.

Bohmans Nätverk hjälper till med:

 • Administration och koordinering av enkätutskick
 • Analys och summering av GDQ-profil och fokusområden
  • Info om hur effektivt gruppens teamarbete är, dvs i vilket utvecklingsstadie de befinner sig
  • Info om hur produktiv gruppen anser sig vara
  • Info om vilka frågor gruppen bör fokusera på för att öka sin produktivitet
 • Återrapportering och dialog kring resultat med aktuellt team. Presenteras i en redigerbar rapport i vilken teamets utveckling jämfört med normdata framgår.
  • Teori
  • Resultat
  • Handlingsplan

Ledarskapscoaching

När ett team fått upp ögonen för sina utvecklingsområden för att bli högpresterande krävs inte sällan en omställning av ledarskapet — för att stötta på rätt sätt. Ett utvecklande ledarskap motiverar, engagerar och ger team och medarbetare rätt förutsättningar för att kunna agera och prestera med kreativitet och ansvar.

Kontinuerlig ledarskapscoaching kan vara en stark bidragande faktor till att teamet får vingar. I vårt nätverk har vi en bred mix av ledarskapskonsulter och seniora mentorer på ledande positioner inom marknad- och kommunikationsområdet, vilka kan involveras baserat på de specifika utmaningar du och din organisation står inför.

Nyfiken på att få veta mer? Kontakta Maria Bomberg eller Erik Myrhage för en första dialog om hur vi skulle kunna stötta din organisation.