7 av 10 Svenska företag har digitaliseringens möjligheter framför sig

24 mars, 2020

Mer än sju av tio marknadsavdelningar i Sverige,  nästan 80 procent, har möjligheten att förbättra sina processer, marknadsföring och, även, arbetsmiljö genom digitala verktyg. 15 procent har kommit så långt att de har en digitalt innovativ och anpassningsbar marknadsavdelning. Det visar resultatet av en nyligen genomförd studie där drygt 600 chefer och medarbetare skattar var på den digitala skalan deras avdelning befinner sig. Undersökningen är genomförd av Bohmans Nätverk.

Många tycker att vi redan pratat klart om digitalisering och att uttrycket är passé. Men en nyligen genomförd studie visar något helt annat.

– Att så många företag står inför en omvälvande digitaliseringsresa är intressant ur många olika perspektiv. Vi ser också tydliga samband mellan hur anställda mår och var i den digitala transformationen bolaget är. Bland digitalt innovativa och mer digitaliserade marknadsavdelningar är både engagemang och arbetsglädje högre hos medarbetarna, säger Anders Welin, rekryterings- och organisationskonsult på Bohmans.

I undersökningen anger chefer och nyckelpersoner på mer än 600 marknads- och kommunikationsavdelningar var i den digitala transformationen de är. Är deras avdelning motsträvig, medveten, formaliserad, strategisk, konvergerad eller innovativ och anpassningsbar? De allra flesta företag, 30 procent, ser att de har en medveten avdelning där digitala lösningar testas för att förbättra och stärka specifika processer och träffpunkter, vilket betyder att de befinner sig i fas 2 på den digitala utvecklingsskalan.

– Sambanden mellan hög digitaliseringsgrad och välmående hos anställda är spännande. Det hänger i regel samman med att det är tillåtande och innovationsstarka arbetsplatser där medarbetarna är starkt drivande, digitalisering kan inte beordras uppifrån, säger Anders Welin.

Beställ rapporten här

Kontakta gärna oss om du och ditt företag är intresserad av att få lite mer djuplodande insikter om hur vi tror digitaliseringen påverkar er organisation och talangförsörjning. Vi kan i sådana fall anpassa ett seminarium med workshop speciellt för er.

Liknande nyheter