Fördomsfri rekrytering — finns den?

29 maj, 2024

Fördomsfri rekrytering — finns den?

Forskning visar att anställningsprocessen är partisk och orättvis. Omedveten rasism, åldersdiskriminering och könsdiskriminering spelar en stor roll i vem som får jobbet. Vi på Bohmans tror inte att rekrytering kan bli 100% fördomsfri. Men vi kan göra vårt bästa för att minska och bemästra de omedvetna fördomar och föreställningar vi som rekryterare bär med oss (ja, vi är också människor).

Fördomar är inlärda antaganden och attityder vi inte alltid är medvetna om, men som påverkar våra beslut och förstärker stereotyper. Dessa fördomar kan påverka rekrytering och arbetsmiljö negativt. Genom att medvetandegöra och lära oss om olika fördomstyper kan vi skapa mer inkluderande rekryteringsprocesser och samtidigt bidra till våra kunders mångfald.

Olika typer av fördomar

Så, vad finns det för olika typer av fördomar att hålla utkik efter? Utöver de vanligaste och mest stereotypa — såsom könsfördomar, ålderism, namn- och utseendediskriminering — försöker vi reflektera över exempelvis:

  • Likhetsbias / Affinitetsbias: Gynnar personer med liknande intressen, bakgrund och erfarenheter som oss själva.
  • Haloeffekten: Positivt helhetsintryck baserat på en särskild egenskap, vilket leder till överskattning av personen.
  • Horneffekten: Negativt helhetsintryck baserat på en enskild egenskap, vilket leder till underskattning av personen.
  • Konfirmeringsbias: Söker och använder information som bekräftar egna åsikter och förväntningar.
  • Status quo bias: Föredrar att saker förblir som de är och gör motstånd till förändring.
  • Förankringsbias: Förlitar sig för mycket på den första informationen som ges och använder den som referenspunkt.
  • Subjektiv bedömningsbias: Utvärderar prestationer baserat på egna tolkningar av framgång.

Våra 5 sätt att undvika bias

Vi kan inte helt utesluta våra individuella fördomar, men vi kan utvecklas och bli bättre på att få syn på dem. Vi tror också att detta är ett område där AI kommer få stor genomslagskraft och utmana våra invanda sätt att tänka och arbeta. Det finns många sätt att arbeta med bias — här nedan några saker vi på Bohmans Nätverk redan gör för att forma mer fördomsfria rekryteringsprocesser:

1. Kompetensbaserad rekrytering: Här inventerar vi en individs förmåga att omsätta erfarenheter, kunskaper, personlighet och problemlösningsförmåga i framgångsrika beteenden. Efter standardiserade intervjuer formuleras beteendeankare som sedan betygsätts objektivt.

2. Tillsammans: Vi involverar två eller fler rekryterare i processerna, vilket ger fler perspektiv och förutsättningar för en mer rättvis bedömning.

3. Annonsering: Vi lägger tid på att justera och anpassa språkbruk som associeras med ett visst kön, för att skapa mer inkluderande jobbannonser och arbetsbeskrivningar.

4. Anonymisering: Som ett led i att behandla alla kandidater lika — oavsett hur de har hittats eller rekommenderats — fokuserar vi på att anonymisera urvalet genom urvalsfrågor, renodlade CV (utan personligt brev) samt att alla kandidater genomgår samma steg. Anonymisering är ett område där vi tror att användningen av artificiell intelligens för att automatisera och förbättra beslutsprocesser inom olika områden kommer att göra stor skillnad.

5. Självreflektion: Sist men definitivt inte minst, det gäller också att ha medvetenhet om att vi alla har fördomar. Vi behöver strukturellt utmana oss själva och kontinuerligt arbeta med självrannsakan och reflektion.

Mångfaldsarbete och värdet av fördomsfri rekrytering

Att ta itu med omedvetna fördomar är viktigt eftersom de kan hindra beslutsfattande, påverka teamdynamik och begränsa mångfald. Genom att bli medveten och hantera fördomar tidigt kan man förbättra mångfalden, vilket leder till flera fördelar: ökad lönsamhet, bredare talangpool, högre innovationskraft, bättre produktivitet och större engagemang hos medarbetarna. Inkluderande team kan fatta rättvisa och effektiva affärsbeslut, vilket stärker företagets resultat och intäkter. Företag med jämn könsfördelning och ledningsgrupper med mångfald har visat sig ha högre sannolikhet att uppnå lönsamhet och innovation.

Vill du veta mer om hur Bohmans Nätverk arbetar med fördomsfri rekrytering? Vill du skapa större medvetenhet om bias i din organisation, och få hjälp att utforska den? Kontakta oss för en första dialog!

Läs mer om vår process här

Liknande nyheter