Vässa din rekrytering – använd case i slutskedet

6 februari, 2023

En man sitter vid en dator

En rekrytering består av många olika delar. Förutom intervjuer, personlighetstest och referenstagning är case ett viktigt moment som undersöker kandidatens kunskaper på djupet. På Bohmans Nätverk är case ett välanvänt verktyg som kan appliceras på alla typer av roller – oavsett nivå.

Vi på Bohmans Nätverk arbetar med kompetensbaserad rekrytering. Det innebär att vårt främsta fokus under rekryteringsprocessen är att hitta en kandidat som matchar de kompetenser som krävs för rollen. För att säkerställa kandidatens kompetens, genomför vi case under majoriteten av våra rekryteringar. Ett case innebär att kandidaten får utföra en relevant uppgift för att visa att den har den kompetensen som krävs för rollen.

Till skillnad från ett CV eller en portfolio visar ett case på en konkret och aktuell kunskap, och här går det tydligt att se vad kandidaten klarar av och vad den har för kapacitet. Ett case används ofta i slutskedet av rekryteringen, när endast några få kandidater finns kvar i processen.

Rättvis rekryteringsprocess

Kandidater ges alltid samma case vilket skapar en rättvis process där alla deltar på exakt samma villkor. I efterhand blir det enkelt att jämföra kandidaternas kunskaper och på ett objektivt sätt bedöma vem som har tagit sig an uppgiften på bästa sätt. 

”Case är ett bra komplement till en intervju, där personer har olika förmåga att berätta och framhäva sig själva. I ett case får alla, oavsett personlighetsdrag, samma förutsättningar att prestera. Det blir som ett blankt blad där man får visa vad man går för”, säger Ebba Stragne, rekryteringskonsult och partner på Bohmans Nätverk. 

Citat med texten "Det blir som ett blankt blad där man får visa vad man går för"

Tacksamt för båda parter

Ett case är inte bara ett sätt att säkerställa kandidatens kunskaper, det är också ett sätt för kandidaten att själv uppleva jobbet och se om en arbetsuppgift känns rolig och intressant. 

”Det är ett sätt för kandidaten att känna på jobbet och se om det passar. Om kandidaten är laddad och tycker uppgiften är kul visar det att den kan vara en bra matchning för tjänsten”, säger Ebba.

Så utformas ett case

Ett case kan utformas på många olika sätt, men det allra viktigaste är att det är applicerat på verkligheten. Att caset innehåller en uppgift eller ett scenario som skulle kunna förekomma i tjänsten. En VD skulle till exempel kunna få i uppgift att presentera en process för att utarbeta en ny affärsstrategi, medan en presschef skulle kunna få ta fram en plan för krishantering utifrån ett fiktivt scenario. När ett case utformas är det viktigt att rekryteringskonsulten och uppdragsgivaren arbetar tätt tillsammans och utvecklar en uppgift som mäter de kunskaper som behövs i rollen.

Några faktorer som är viktiga att ha i åtanke vid framtagandet av ett case:

  • Vilka kompetenser krävs för rollen?
  • Vilka kompetenser och egenskaper vill vi undersöka i caset?
  • Hur länge ska caset pågå?
  • Ska det utföras på distans eller på plats?
  • Hur kommer caset att bedömas

Ladda ner guiden 12 frågor att fundera över när du utformar ett case

Viktigt även vid rekrytering av seniora tjänster

En vanlig missuppfattning är att case enbart kan användas vid rekryteringar av operativa eller juniora roller, något som vi på Bohmans Nätverk tycker är felaktigt. Hos oss är case ett stående inslag i alla typer av rekryteringar och vi ser en stor vinning i att kompetenstesta även för seniora roller. 

”Till skillnad från mer operativa roller, där caset till exempel kan vara att skriva ett pressmeddelande eller sätta ihop en annons, är casen vid seniora roller mer komplexa. Här handlar det mer om att förstå kandidatens resonemang och tankesätt. Kanske får kandidaten i uppgift att hålla ett föredrag eller en presentation om ett utvalt ämne”.

Gynnsamt för framtiden

Att använda sig av case är inte bara gynnsamt under själva rekryteringsprocessen, det ger även viktiga insikter för framtiden. Genom ett case kan företaget lättare förstå hur kandidaten resonerar och agerar i olika situationer, något som kan vara viktigt att känna till vid en eventuell anställning. Kanske har kandidaten alla kompetenser som krävs men har svårt att arbeta under stress, något som är bra att känna till redan under rekryteringsprocessen. 

Målet med en rekrytering är alltid att hitta en kandidat som är lämpad för jobbet och således också blir långvarig på tjänsten. Elite Human Capital skriver in sin artikel ”Case Studies in the Recruitment Process – An Assessment Method for Gathering Data on a Candidate” att case är ett av de bästa verktygen för att minska risken för felrekryteringar och för att hitta personer som passar in i organisationen.

Case ger många fördelar vid rekrytering

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det finns många fördelar med att använda sig av case i sin rekryteringsprocess. Vi på Bohmans Nätverk tycker att några av de allra viktigaste fördelarna är att:

  • Det säkerställer och kontrollerar kandidatens kompetens.
  • Det skapar en rättvis process, där är alla kandidater deltar på lika villkor.
  • Det ger kandidaten chans att på förhand känna på tjänstens arbetsuppgifter.
  • Det ger arbetsgivaren chans att på förhand förstå kandidatens arbetssätt.
  • Det bidrar till en högre trivsel samt mindre risk för en felrekrytering.

Bohmans Nätverk kan hjälpa till

Vi på Bohmans Nätverk har över 30 års erfarenhet av rekrytering av ledare och nyckelpersoner inom marknad, tech, PR & kommunikation och försäljning. Case är en viktig del av våra rekryteringsprocesser och dess upplägg diskuteras alltid i ett tidigt skede. Vi kan hjälpa ditt företag med att utveckla enbart case eller ta hand om hela rekryteringsprocessen. Oavsett vilken del av rekryteringen du behöver hjälp med, kan du räkna med en stabil och pålitlig partner med stor kunskap om branschen.

Vill du komma i gång med din nästa rekryteringsprocess redan idag? 
Kontakta oss!

Liknande nyheter