Ökat intresse för interim i tider av förändring

18 december, 2023

Porträtt av Åsa Elm

Bohmans Nätverk ser ett ökat intresse för interimslösningar. En snabbföränderlig omvärld ställer nya krav på kompetens inom områden som digitalisering, AI och hållbarhet och för att lösa långsiktiga kompetensbehov kan en första mer kortsiktig lösning vara ett steg på vägen.

Åsa Elm, senior konsult inom search, rekrytering och interim på Bohmans Nätverk, har i tidigare roller som kommunikationschef och VD för kommunikationsbyråer själv använt sig av interimslösningar.

”Vissa tjänster är svårare att fylla än andra. Jag har till exempel använt mig av temporära lösningar under rekryteringsprocesser för roller inom public affairs. Där har det varit utmanande att hitta rätt kombination av kunskap och erfarenhet från den aktuella branschen och dess politiska utmaningar. Samtidigt behöver det löpande arbetet flyta på.”  

Åsa utvecklar resonemanget utifrån sin nuvarande roll och menar att det med en interimskonsult på plats finns en möjlighet att kalibrera tjänsten som är utlyst eller ska utlysas.

”Det ger tid att tillsammans med uppdragsgivaren analysera både tjänstens utformning och rekryteringsprocessen, till exempel om det ska vara en öppen rekrytering eller search ”i det tysta”. Vi får även en möjlighet att rita upp spelplanen och identifiera vilken kompetens som krävs för att möta interna och externa transformationsbehov på kort och lång sikt.”

Ett annat scenario är ett tillfälligt behov av specialistkompetens i organisationen. Åsa ger ett exempel från sitt sin tidigare roll som kommunikationschef.

”Vi införde Office 365 i en stor organisation och behövde då stärka upp kommunikationsavdelningen med en interimskonsult som kunde kommunikation och förändringsledning, kombinerat med kompetens rörande den tekniska funktionaliteten.”

Det kan även handla om arbetstoppar där det mer handlar om ett behov av extra händer och fötter. Åsa Elm ger som exempel att det kan behövas stöd från projekt- och produktionsledare, eller designers inför en större mässa eller evenemang. Eller skribenter till produktionen av årsredovisningar eller hållbarhetsrapporter.

Mamma, mamma, pappa, pappa, barn

Att en ny människa ska välkomnas till världen vet alla berörda sex till nio månader i förväg. De flesta arbetsgivare brukar åtminstone få en planeringshorisont på sex månader. Men även om det finns tid för planering blir det nästan alltid mer eller mindre panik i slutet.

”Ju tidigare företaget kontaktar oss, desto bättre möjlighet till en optimal matchning mellan uppdraget och konsulten. Vi kan planera med konsulter som är ute på uppdrag, men som kan vara lediga om några månader, och vi kan lära känna organisationen bättre”, säger Åsa Elm och fortsätter.

”När vi genomför en rekrytering för en tillsvidareanställning gör vi en mer eller mindre omfattande förstudie där vi förutom kompetens går igenom företagets värderingar och kultur för att kunna matcha med kandidaterna. En föräldraledighet är oftast 9-12* månader och vid en så pass lång inhyrning är det bra att kunna titta på dessa faktorer även i detta sammanhang.”

Rekryteringskonsulter med branschkunskap

Bohmans Nätverk har 30 år i branschen och ett brett nätverk av specialister och ledare inom marknad, kommunikation, försäljning och martech, samt inom hållbarhet och förändringsledning. Databasen omfattar över 30 000 personer och när det kommer till interimsuppdrag kan spetskompetenser som passar för det aktuella uppdraget snabbt identifieras.

Det som gör Bohmans unikt är också att alla som jobbar med rekrytering, interim och search på byrån har gedigen egen professionell erfarenhet från ”fältet”. Det kan vara till nytta vid interimsuppdrag, då byrån snabbt kan sätta sig in i de utmaningar och behov som uppdragsgivaren står inför och därmed identifiera rätt konsult till uppdraget.

Bohmans erbjuder även professionellt stöd till den uthyrda konsulten löpande under uppdraget.

”Vi kallar det för ”success mentoring”. Det ger uppdragsgivaren en möjlighet att testa en kanske yngre och mer oerfaren konsult, vilket både kan vara kostnadseffektivt och intressant för att få in nya infallsvinklar. Men det kan ändå vara skönt att veta att det vid behov finns extra stöd från Bohmans.”

Interimslösningar allt vanligare

Hur ser då behoven av interimslösningar ut framöver? Bohmans erfarenhet är att det tidigare främst var produktionsnära roller som copywriters och art directors som företagen ville hyra in, medan det i dag finns en efterfrågan på alla nivåer i företagen. Det kan handla om chefsroller, förändringsledning och affärsutveckling. Bohmans har också märkt att efterfrågan på interimslösningar har ökat när företagen snabbt behöver få in kompetens till ett team och inte har tid att genomföra en permanent rekrytering.

”Ett starkt förändringstryck driver på. Det kan vara förändringsprocesser med tydliga deadlines. Jag tror alla chefer har upplevt önskemål, inte minst från ledningen, om att arbetet helst skulle ha varit klart i går. Ökad snabbhet och flexibilitet i branschen medför att företag är mer benägna att använda sig av interim än att gå igenom långa rekryteringsprocesser.”

Bohmans ser också en möjlighet att företag använder sig av interimslösningar för att utforska nya trender och genomföra mer djärva projekt. Om ett företag till exempel vill utveckla ett nytt affärsområde men är osäkert på utfallet, kan det under en tidsbegränsad period anställa en konsult som får testa att driva området och efter det bestämma om det ska permanentas.

”Interim ger en flexibilitet och möjlighet för företag att våga testa nytt. Min känsla är att interimslösningarna kommer fortsätta öka”, säger Åsa Elm.

Ladda ner guiden 8 steg till en framgångsrik onboarding av interimskonsulter

* Enligt TCO är kvinnor borta från arbetet 12,7 månader under barnets två första år, medan männen är borta 3,4 månader. Det gäller betald och obetald ledighet.

Varför interim?

  • Vissa tjänster tar tid att rekrytera till
  • Kalibrering av tjänst inför rekrytering
  • Behov av specialistkompetens, t ex vid förändrings- och transformationsuppdrag
  • Föräldraledighet
  • Tidskritiska uppgifter
  • Arbetstoppar
  • Ett sätt att testa och våga göra något nytt

Vill du veta mer om hur Bohmans Nätverk arbetar med interimslösningar? Kontakta Åsa Elm, asa.elm@bohmans.com

Läs mer här

Liknande nyheter