Det kan finnas många skäl till att en organisation har tidsbegränsade behov av interimskonsult. En snabbt föränderlig omvärld ställer nya krav på kompetens inom områden som digitalisering, AI och hållbarhet. För att lösa långsiktiga kompetensbehov kan en första mer kortsiktig lösning vara ett steg på vägen. Vi på Bohmans Nätverk kan hjälpa hitta en kompetens för ett interimsuppdrag.

Det kan förstås också handla om behov av specialistkompetens till en inhouseavdelning, en förändringsprocess, arbetstoppar eller så kan det vara ett sätt att testa nytt. En av de vanligaste orsakerna till att man tar in en interimskonsult är för att täcka upp under en föräldraledighet. Våra interimsuppdrag varierar tidsmässigt — från några månader till ett år, och i vissa fall övergår interimskonsulten i en tillsvidareanställning. 

Hittar interimskonsult snabbt

Bohmans har ett starkt nätverk av kvalificerade konsulter inom våra specialistområden och kan hjälpa er att snabbt hitta en interimskonsult med gedigen erfarenhet och kompetens inom det område just ni söker. Vi har exempelvis genomfört interimsuppdrag för kommunikationschef och marknadschef.

Åsa Elm, senior konsult inom search, rekrytering och interim på Bohmans Nätverk, har i tidigare roller som kommunikationschef och VD för kommunikationsbyråer själv använt sig av interimslösningar. Läs mer om hennes resonemang och lärdomar. Vi har också tagit fram flera rapporter och guider där det går att fördjupa sig inom frågor som rör interimsuppdrag.

Är ni i behov av ett interimsuppdrag, kontakta oss!