Gediget förarbete – noggrann förstudie ger bättre resultat

17 november, 2022

Två män och två kvinnor sitter vid ett mötesbord och diskuterar

En förstudie hjälper dig att utkristallisera vilken kompetens din organisation egentligen behöver. Och genom ett noggrant förarbete blir det enklare att säkerställa kvaliteten på din rekrytering. Vi på Bohmans Nätverk har stor kunskap kring förstudier och kan hjälpa dig att hitta rätt i processen.

Vi på Bohmans Nätverk har arbetat med rekrytering i över 30 år och vi har sett att många företag i dag agerar reaktivt snarare än proaktivt när det kommer till rekrytering. Ibland kan det handla om att organisationer saknar en fullständig överblick över sin kompetens, vilket gör det svårt att förutse kommande brister på förhand, något som i sin tur kan leda till akuta behov och panikartade rekryteringar.

Vi rekommenderar en förstudie

För att minska problemet och för att kunna arbeta mer proaktivt, rekommenderar vi på Bohmans Nätverk alltid en förstudie innan varje rekryteringsprocess. En förstudie ger kontroll och överblick över organisationens situation. När vi utför förstudier inleder vi alltid med en inventering, där organisationens prioriteringar och utmaningar undersöks genom frågor som till exempel:

  • Vilken kompetens saknas för att vi ska kunna nå vår vision?
  • Är vårt behov akut?
  • Går det att utveckla kompetensen internt genom utbildning, coaching och kunskapsdelning?

Det som vi undersöker är organisationens ”skills gap”, det vill säga det glapp som uppstår när kompetensen som behövs inte stämmer överens med den som finns. McKinsey skrev nyligen en artikel om begreppet, där de uppgav att glappet går att minska genom att regelbundet analysera den interna kompetensen.

Vår metod vid förstudie

När det kommer till att undersöka kompetensgap och utveckla förstudier har vi en väl utvecklad metodik. Självklart är varje företag unikt, och beroende på vad organisationen behöver anpassar vi upplägget. En mer omfattande förstudie innehåller oftast:

  • Intervjuer med medarbetare i alla delar av organisationen
  • Behovsanalys
  • Kulturinventering
  • Kompetensanalys
  • Organisatorisk kartläggning mot affärsstrategin
  • Rekommendationer inför rekrytering

Ladda ner guiden 10 frågor att ställa inför varje rekrytering

Ett strukturerat arbete

En förstudie handlar alltså om att tänka till redan från start. Att rekrytera och introducera nya medarbetare kan bli både tidskrävande och kostsamt om förarbetet inte är väl utfört. En rekrytering blir bättre när processen är noga genomtänkt och det på förhand är bestämt hur olika beslut ska fattas.

En förstudie hjälper också till att undvika klassiska rekryteringsfällor genom att sätta en tydlig struktur, och ger en möjlighet att inte ta beslut enbart grundat på magkänsla eller individuella fördomar.

Vi hjälper dig hela vägen

Att driva och utveckla en förstudie kan vara komplext och vi på Bohmans Nätverk hjälper gärna till med arbetet. Vi kan erbjuda stöd i samtliga eller utvalda delar och bidrar gärna med ett utifrånperspektiv eller kompletterar det som redan finns framtaget internt i organisationen.

Utöver förstudien kan vi självklart också driva hela rekryteringsprocesser för matchning av de kompetenser som organisationen saknar. En effektiv rekrytering bygger på kunskap, erfarenhet och engagemang tillsammans med evidensbaserad metodik. Under en rekrytering stöttar och driver vi hela processen. Med oss som samarbetspartner kan du alltid räkna med hög kvalitet och ett professionellt bemötande.

Behöver du hjälp med att kartlägga behoven i din organisation?

Kontakta oss idag!

Liknande nyheter