Rätt kompetens i tider av förändring

13 juni, 2023

Två kvinnor lutar sig fram mot en dator

Idag befinner sig många bolag på en förändringsresa till följd av digitaliseringen, där de vill kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter till fullo. Men vad är viktigt att tänka på inför en sådan förändring, och hur kan bolag säkerställa att de har rätt kompetens för att kunna ställa om? Vi på Bohmans Nätverk delar med oss av våra insikter och berättar om hur vi arbetar med kompetensförsörjning kopplat till förändring.

Utvecklingen av modern teknik och digitala lösningar går fort – för fort. I artikeln ”MarTech’s Law: Technology changes exponentially, organizations change logarithmically” konstaterar författaren Scott Brinker att teknologin utvecklas snabbare än vad organisationer klarar av. I artikeln presenterar han ett diagram som visar att företag bara använder en bråkdel av de teknologier som finns tillgängliga, vilket skapar en klyfta mellan teknikens potential och dess faktiska användning.

Diagram för MarTech’s Law
Figuren visar diagrammet för MarTech’s Law.

Brinker menar att det är omöjligt för en organisation att anamma alla nya tekniker som ständigt kommer ut på marknaden, men att det går att göra medvetna val. När det kommer till att implementera nya tekniska hjälpmedel i en organisation och indirekt skapa en förflyttning, är det viktigt att utgå från medarbetarnas mänskliga förutsättningar. Hur agerar och fungerar de? Och hur kan vi med deras beteende i åtanke välja ett tillvägagångssätt som även är anpassad för deras behov? Helt enkelt börja med att lyssna inåt organisationen för att sedan sätta en strategi.

En tydlig plan behövs för att lyckas

Som alltid när det kommer till strategiarbete är det viktigt att ha en tydlig vision. Vart vill vi och vad har vi för mål? Att sätta en övergripande vision är oftast ganska enkelt, men att staka ut vägen dit kan vara svårare. I ett lyckat strategiarbete ingår en plan för hur arbetet ska drivas, vilka processer som måste till, och vilka nya verktyg som behövs. Framför allt bör också tanken om vilka nya kompetenser och talanger som behövs finnas med för att kunna driva arbetet i mål.

Vi på Bohmans Nätverk har genom åren arbetat med flera bolag som befunnit sig i viktiga förändringsskeden. Genom vår erfarenhet och kunskap har vi hjälpt dem att utröna vilka kompetenser de har behövt för att kunna förflytta sig till nästa steg i förändringen. I detta arbete har vi tittat både in mot organisationen och ut mot branschen. För att kunna förutspå vilka kompetenser som behövs framåt.

Porträtt av Anders Welin
Anders Welin, Rekryterings- och Organisationskonsult på Bohmans Nätverk.

Förändring betyder inte alltid nyrekrytering

När man pratar om förändringsarbete och kompetensförsörjning är det enkelt att direkt tänka på nyrekrytering, men så behöver det inte alltid vara. Faktum är att det istället kan handla om att vidareutbilda befintliga medarbetare, eller att ta in externa resurser i form av interimskonsulter.

”Alla bolag är unika. Vi försöker alltid individanpassa lösningarna så de fungerar för det specifika bolaget”, säger Anders Welin, Rekryterings- och Organisationskonsult på Bohmans Nätverk.

I våra projekt arbetar vi tätt tillsammans med vår uppdragsgivare, och tillsammans kartlägger vi vad som behöver göras i förändringsprocessens olika steg. I början av arbetet kanske en interimskonsult gör störst nytta, medan en nyrekrytering är mer passande längre fram.

Ett ständigt pågående arbete

Under pandemin tvingades många företag att snabbt förändra sina processer och göra sina arbetsmetoder mer digitala. Ett arbete som i många fall gjordes i raketfart. 

”I dag kan det därför vara smart att ta ett steg tillbaka och kritiskt granska de processer som sattes upp då. Hur fungerar de och hur kan de förbättras? Ett förändringsarbete är ständigt pågående och behöver hela tiden utvecklas för att hålla kursen”, säger Anders Welin.

Ladda ner arbetsmallen Framtidssäkra din organisation med rätt kompetens

Förändring ska aldrig stressas fram

Det är också viktigt att komma ihåg att ett förändringsarbete aldrig ska stressas fram. Precis som filosofen och forskaren Peter Senge menar i sitt påstående ”People don’t resist change, they resist being changed”, är vi människor vanedjur som inte trivs med för många kraftiga förändringar efter varandra. När en förändring ska genomföras på ett bolag är det därför viktigt att förändringen är väl förankrad hos medarbetarna, att de vet vad som ska hända och varför förändringen ska ske.

En förändring kan aldrig drivas av enbart en person eller en instans. Tvärtom är det avgörande att hela bolaget är med på tåget för att förändringen ska lyckas. Medarbetarna måste känna sig trygga i processen och också förstå varför förändringen är nödvändig för just dem.

Bohmans Nätverk kan hjälpa till

”I grund och botten handlar förändringsarbete, precis som allt annat arbete, om människor. Om människors förmåga att mobilisera, utvecklas och samarbeta. Vi på Bohmans Nätverk har god insikt i hur människor agerar och kan med hjälp av våra välutvecklade metoder och processer hjälpa till att utveckla bolag framåt mot förändring”, avslutar Anders Welin.

Står din organisation inför en förändring och behöver hjälp att kartlägga vilka resurser som behövs för att lyckas?
Kontakta oss!

Liknande nyheter