DN Debatt: Åldersdiskrimineringen i arbetslivet måste brytas

21 oktober, 2015

Debattartikel undertecknad av Björn von Sydow och Barbro Westerholm:

Nyligen skrev Erik Haglöf, som är i rekryteringsbranschen, ”Upp till 38 går för sig, efter 40 sjunker attraktiviteten stadigt på arbetsmarknaden och vid 45 – då kan man hälsa hem, som Hasse och Tage en gång formulerade det”. Åldersdiskrimineringen har onekligen krupit långt ner i åldrarna.”

Läs hela artikeln

Liknande nyheter