Nå djupare i din rekrytering – använd personlighetstester

6 februari, 2023

Porträtt av Ebba Stragne

För många handlar rekrytering om att placera rätt person på rätt plats. För oss på Bohmans Nätverk handlar rekrytering också om att lära känna och förstå människor. Genom att använda personlighetstester i våra rekryteringsprocesser når vi djupare i kandidaternas karaktär och hittar fler intressanta sidor att utforska. 

För oss på Bohmans Nätverk är personlighetstester en viktigt del av vår process, ett steg för att enklare förstå en kandidats karaktär. Vi ser personlighetstester som ett diskussionsunderlag som gör att vi kan nå djupare i kandidatens personlighet.

”Vi följer alltid upp ett personlighetstest med en rapportering, där vi tillsammans diskuterar svaren som kandidaten har gett. Till exempel, hur kommer det sig att du svarar så här eller varför agerar du så här i den här situationen? Testerna hjälper oss att få en fördjupad bild av kandidaten som antingen bekräftar eller dementerar de tankar vi haft sedan tidigare”, säger Ebba Stragne, rekryteringskonsult och partner på Bohmans Nätverk.

Viktigt både innan och efter rekryteringen

Många föredrar att använda sig av personlighetstester i rekryteringssammanhang. Gruppsammansättning och företagskultur har den senaste tiden blivit allt viktigare på arbetsplatser, och med hjälp av personlighetstester blir det enklare att se om kandidaten passar in i kulturen och den tilltänkta arbetsgruppen.

Resultaten från personlighetstesterna spelar också en viktig roll vid en eventuell anställning. Om man på förhand vet hur en person agerar och resonerar i olika situationer, blir det lättare att anpassa tjänsten samt skapa en bra onboarding. 

Citat med texten "I en chefsposition väger oftast personlighet tyngre än i till exempel en operativ roll, där kompetens är mer avgörande"

Särskilt effektivt vid rekrytering av chefer

Vi på Bohmans Nätverk använder personlighetstester i majoriteten av våra rekryteringar och framför allt för tjänster som har en ledande karaktär. En ledare eller chef arbetar nära människor och har ofta ett personalansvar. Detta gör det särskilt viktigt att noggrant undersöka hur personen resonerar kring situationer som kan uppstå på en arbetsplats. 

 ”Som chef är det viktigt att kunna reflektera över sig själv och tydligt kunna se vad man gör bra respektive mindre bra. I en chefsposition väger oftast personlighet tyngre än i till exempel en operativ roll, där kompetens är mer avgörande.”

Bygger på självskattning

När det kommer till personlighetstester är det viktigt att komma ihåg att de alltid bygger på självskattning. Det vill säga kandidatens egna uppfattningar och åsikter om sig själv. En del människor har en mer positiv syn på sig själva, medan andra har en mer negativ självbild, något som tydligt avspeglas i testernas resultat. Det finns inget facit på testerna utan det handlar om att se mönster, och framför allt om att hitta intressanta ämnen att diskutera vidare.

”Det flesta brukar vara öppna och ärliga i sina svar och verkligen bjuda på hela sin person. Sedan handlar det ju mycket om dagsform, vad personen har för syn på sig själv i just detta ögonblick. Generellt brukar resultaten kännas sanningsenliga och ge många intressanta infallsvinklar att diskutera vidare.”

Personlighetstester är också ett bra sätt för kandidaten att visa vem den är och dela med sig av sina olika sidor. Transparens är viktigt i en rekrytering och med hjälp av ett personlighetstest kan det bli lättare för kandidaten att öppna upp kring ett ämne som annars kan vara svårt att nämna på en intervju.

Ladda ner guiden 12 frågor att fundera över när du utformar ett case

Många fördelar

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det finns många fördelar med att använda sig av personlighetstester när det kommer till rekrytering. Vi på Bohmans Nätverk ställer oss mycket positiva till personlighetstester och tycker de största fördelarna är att:

  • Det ger en god överblick över en persons karaktär och personlighet.
  • Det skapar ett diskussionsunderlag som öppnar upp för djupare ämnen vid en intervju.
  • Det ger arbetsgivaren chans att på förhand lära känna kandidatens styrkor och svagheter.
  • Det gör det enklare att matcha kandidaten mot tilltänkt arbetsgrupp och kultur.

Vi har lång erfarenhet av personlighetstester

Vi på Bohmans Nätverk har under många år använt oss av personlighetstester i våra rekryteringsprocesser och i dagsläget använder vi oss av tester från vår partner TQ Assesments, som erbjuder forskningsbaserade psykometriska personlighetstester. Testerna finns i olika utförande och sammansättningen ändras beroende på tjänstens karaktär och upplägg.

Vill du veta mer om hur vi arbetar mer personlighetstester och rekrytering? Kontakta oss!

Liknande nyheter