Resumé: Så dålig koll har svenska byråchefer på vad som driver medarbetarna

7 mars, 2019

Kultur är centralt, men först och främst behöver byråchefer utgå från den individuella medarbetarens primärbehov. Tänk Maslows behovshierarki. Grundläggande är lön och flexibilitet men även tydlighet om förväntningar, medarbetarmål och bolagets riktning. Sen kommer en bra kultur av bara farten.

Läs hela artikeln

Diagram för vilka faktorer som är mest vitala för framtida rekrytering och er förmåga att behålla nyckelpersonal

Liknande nyheter