Så blir interimskonsulten en del av din företagskultur

7 juli, 2022

Två killar och två tjejer står vid en arbetsplats

Bohmans Nätverk har tidigare konstaterat att interimsbehoven i marknads- och kommunikationsbranschen ökar och att företag idag är mer benägna att plocka in konsulter. Men hur ska externa konsulter integreras i företagskulturen och hur skapas en bra onboarding? Vår interimsexpert Linda Schmidt har djupdykt i frågan.

De senaste åren har mycket hänt på arbetsmarknaden. Begrepp som hybridarbete, gigjobbare och virtuella kontor har letat sig in i våra ordlistor och kraven på hur våra arbetsgivare ska hantera allt från distansarbete till arbetsmiljö har höjts. Att arbeta på samma arbetsplats i 25 år är inte längre något man strävar mot. I stället vill dagens generation hoppa mellan både arbetsplatser och utmaningar.

Organisationen blir ett ekosystem

I en studie från Deloitte som publicerades i maj 2022 presenteras statistik som visar att flertalet företag idag har en personalstyrka som till 30–50 % består av externa arbetare. Här rör det sig om företag som ser sina organisationer som ekosystem bestående av fler olika fristående komponenter som tillsammans bildar en framgångsrik och levande verksamhet.

Den stora utmaningen hos dessa företag handlar om att få alla individer att hänga ihop och känna sig som en del av varumärket. I undersökningen som är baserad på en enkät besvarad av 4 000 chefer i 129 länder är alla eniga om att en framgångsrik organisation är en organisation som har både en stark kultur och en stor gemenskap. En organisation som uppmärksammar externa arbetare lika mycket som interna.

Hög kompetens med stor motivation

Linda Schmidt, interimsexpert på Bohmans Nätverk, är överens med undersökningen och menar att de konsulttäta verksamheterna blivit fler även i kommunikationsbranschen. Förr ansåg det närmast negativt att ha en verksamhet bestående av många konsulter men under åren har den åsikten förändrats och idag ses konsulter snarare som starka, positiva inslag.

”Konsulter är oftast hungriga individer som brinner för det speciella området som de arbetar inom. Eftersom de endast är en del av organisationer under en kort period vågar de mer och jobbar gärna lite extra för att få igenom sina idéer”

Linda har huvudansvaret för alla interimsrekryteringar på Bohmans Nätverk och förutom att leta upp kompetens som matchar uppdragsgivaren krav, försöker hon också hitta individer som passar in i företagskulturen. Personligheten är central och det är viktigt att välja personer som kommer att passa in i teamet.

Ladda ner guiden 8 steg till en framgångsrik onboarding av interimskonsulter

Hela verksamheten är ansvarig för onboarding

Studien från Deloitte är inne på Lindas spår, det vill säga att sammanhållning och gemenskap är två viktiga faktorer för att få interimskonsulter att prestera. Studien poängterar att det inte enbart är den rekryterande chefens ansvar att se till att den externa konsulten integreras i verksamheten, utan att ansvaret ligger på hela verksamheten.

Till exempel spelar IT-avdelningen en betydande roll, exempelvis när det kommer till att ansluta konsulten till alla interna system. Här är det viktigt att konsulten får tillgång till samma data som övriga medarbetare och att den inte blir utesluten från någon kommunikationskanal. HR har också en betydande funktion och även här handlar det om att ge konsulten samma möjligheter som andra medarbetare. Till exempel bör konsulten, precis som övriga anställda, bli inbjuden till medarbetarundersökningar, kompetensutvecklingskurser samt utvecklingssamtal.

Informella sammankomster bygger kultur

Studien påpekar också att det är viktigt att konsulten får vara på med på informella sammankomster som till exempel AW:s och fester. En stark företagskultur leder till framgång och för att kulturen ska få fäste är även de mindre avslappnade aktiviteterna värdefulla. Linda är enig med studien och när hon diskuterar onboarding med uppdragsgivare poängterar hon ofta hur viktigt det är att konsulten snabbt blir inbjuden till luncher, AW:s och friskvårdssatsningar.

”Ju snabbar konsulten kommer in i organisationen och teamet, desto snabbare kan den börja leverera”, säger Linda.

Regelbundna avstämningar

Bohmans Nätverk är noga med att följa upp sina interimsrekryteringar. Linda och hennes team har regelbundna avstämningar med konsulterna för att kontrollera att deras uppdrag fungerar. Genom både samtal och företagsbesök säkerställer de att konsulten trivs och att uppdragsgivaren är nöjd.

”Både uppdragsgivare och konsulter brukar vara väldigt nöjda. Vi är duktiga på att hitta relevanta kandidater som har god erfarenhet vilket gör att det oftast blir en väldigt bra match. Det är vanligt att uppdrag förlängs eller att konsulten till slut blir fastanställd, något vi ser som ett kvitto på att vi har gjort ett bra jobb”, avslutar Linda.

Vill du veta mer om hur Bohmans Nätverk arbetar med interimslösningar?
Läs mer här

Liknande nyheter