Hitta rätt kompetens – ett grundligt arbete i flera steg

17 november, 2022

Två kvinnor och en man sitter vid ett mötesbord och skrattar

Att utöka sin organisation med nya medarbetare kan vara komplicerat och det är ofta svårt att fastställa vilken typ av kompetens som faktiskt behövs. Genom en noggrann förstudie blir det enklare att utkristallisera organisationens behov, samtidigt som du får ett försprång in i rekryteringsprocessen.

Idag är kommunikations- och marknadsbranschen hårt belastad och rapporteras om hög arbetsbörda och ökade sjukskrivningar. Nya trender och begrepp dyker ständigt upp vilket gör att belastningen på teamen ökar successivt. Att förespå trender kan vara svårt, men genom att regelbundet undersöka och utvärdera organisationens kompetens blir det lättare att agera agilt och undvika panikartade rekryteringar.

Två män och två kvinnor sitter vid ett mötesbord och diskuterar

Gediget förarbete – noggrann förstudie ger bättre resultat

På Bohmans Nätverk förespråkar vi ett proaktivt förhållningssätt till rekrytering och rekommenderar en förstudie innan varje rekryteringsprocess. En förstudie ger kontroll och överblick över organisationens situation. När vi utför förstudier inleder vi alltid med en inventering, där organisationens prioriteringar och utmaningar undersöks.

Läs mer om hur vi arbetar med förstudier här.

Porträtt av Erik Myrhage

Personlighet påverkar framgång — se mer än kompetens i rekrytering

En gedigen förstudie ger dig en stadigt grund inför din rekryteringsprocess och hjälper dig att enklare förstå vad för typ av kandidat du söker. Förstudier innehåller ofta en tydlig kravprofil där kandidatens kompetens och erfarenhet är tydligt listade. För oss på Bohmans Nätverk är kompetens alltid fundamentet i alla rekryteringar, men personligheten har under senare tid fått mer utrymme i våra processer.

Att se människan bakom kostymen, hens personlighet och drivkrafter, har alltid varit en del av Bohmans Nätverks grundfilosofi. En viktig aspekt som fortfarande är av avgörande betydelse eftersom varje rekrytering är ett möte mellan människor.

”Personligheten har en stor betydelse för om en kandidat är lämplig för en viss roll, men det blir också allt viktigare för våra uppdragsgivare att anställa personer som passar in i deras företagskultur. Arbetssättet ser annorlunda ut idag då vi arbetar mindre individuellt och mer i teamkonstellationer. Att fungera och kommunicera med andra blir då allt viktigare”, säger Erik Myrhage, Senior Partner på Bohmans Nätverk.

Läs mer om vikten av personlighet i rekrytering här.

Blad från guiden 10 frågor att ställa inför varje rekrytering

Guide: 10 frågor att ställa inför varje rekrytering

Står du i startgroparna att dra i gång en rekrytering? Ta ett steg tillbaka och tänk till. Vi på Bohmans Nätverk hjälper dig gärna med din förstudie, men redan nu kan det vara värt att reflektera över några viktiga aspekter.

I den här guiden får du 10 nyttiga frågor att ställa under din förstudie.

Guiden innehåller:

  • 10 konkreta frågor
  • Vägledning, inspiration och rekommendationer

Ladda ner guiden idag

Liknande nyheter