Bohmans Tech & eRecruitment hjälper ditt företag att bli framgångsrikt och konkurrenskraftigt genom att rekrytera starka ledare och nyckelpersoner inom det digitala området.

Våra dedikerade rekryterare och researchers är specialiserade inom digital rekrytering och den digitala affären och har genom mångårig erfarenhet ett stort kandidatnätverk inom området. Vi kan både tekniken och affären vilket skapar en genuin förståelse för de utmaningar som våra kunder står inför. Genom vår kunskap om de senaste trenderna på marknaden agerar vi rådgivare i ett inledande skede av processen för att säkerställa rätt kompetens till din organisation och hjälper kunden att bedöma vilken kompetens och arbetssätt som krävs för att nå bäst resultat på en allt mer konkurrensutsatt kandidatmarknad. Ett sätt att se det på är att ”Vi tar hand om våra kunders digitala ångest”.

Vi tror på en agil process med syfte säkerställa en snabb, effektiv och kvalitetsstark process med stort fokus på kandidatupplevelsen genom hela rekryteringen. Varje uppdrag är unikt vilket innebär att vi erbjuder skräddarsydda lösningar som tillgodoser kundens behov i förhållande till den aktuella rekryteringen.

Exempel på roller:

  • Head of Digital/Chief Digital Officer (CDO)
  • Digital Marketing Managers/Digital Marketing Specialist
  • E-Commerce Managers/specialists
  • Online Sales Managers
  • CRO Managers/specialists
  • Digital/Online/Web Analysts
  • Social Media/Community Managers
  • SEM/SEO/SEA
  • Visual/Interaction/UX and Service Designers

För mer information kontakta Erik Myrhage erik.myrhage@bohmans.com +46(0)733 734533 eller Erik Haglöf erik.haglof@bohmans.com +46(0)708 441160.