Arbetsprov och case – två steg till starkare rekrytering

6 februari, 2023

En man och en kvinna sitter mittemot varandra och skrattar

När det kommer till rekrytering är det viktigt att skapa en effektiv process som gör att du lär känna kandidaterna på djupet. Personlighetstester och case är två effektiva verktyg för att verkligen förstår kandidaternas personlighet och kompetens. 

En rekryteringsprocess innehåller flera viktiga delar, allt från arbetsbeskrivning till urval, intervju och referenstagning. På det stora hela handlar en rekrytering om att förstå vilken av kandidaterna som är mest lämpade för den tilltänkta rollen, såväl kompetens som personlighetsmässigt.

Vi på Bohmans Nätverk har i över 30 år arbetat med rekrytering av ledare och nyckelpersoner inom marknad, tech, PR & kommunikation och försäljning. Under vår tid på marknaden har vi utvecklat en effektivt och djupgående rekryteringsprocess som fokuserar på att se ”människorna bakom kostymen”.

Porträtt av Ebba Stragne

Nå djupare i din rekrytering – använd personlighetstester

Som del i vår rekryteringsprocess använder vi oss av personlighetstester. Personlighetstesterna hjälper oss att få en tydlig totalbild av kandidaterna samtidigt som det ger oss fler intressanta ämnen att utforska. På Bohmans Nätverk ser vi personlighetstesterna som diskussionsunderlag som gör att vi får en fördjupade bild av kandidaterna.

”Vi följer alltid upp ett personlighetstest med en rapportering, där vi tillsammans diskuterar svaren som kandidaten har gett. Till exempel hur kommer det sig att du svarar så här eller varför agerar du så här i den här situationen? Testerna hjälper oss att få en fördjupad bild av kandidaten som antingen bekräftar eller dementerar de tankar vi haft sedan tidigare”, säger Ebba Stragne, rekryteringskonsult och partner på Bohmans Nätverk.

Det går med säkerhet att säga att personlighetstester är ett viktigt verktyg i vår rekryteringsprocess, och några av de största fördelarna med testet är att:

  • Det ger en god överblick över en persons karaktär och personlighet.
  • Det skapar ett diskussionsunderlag som öppnar upp för djupare ämnen vid en intervju.
  • Det ger arbetsgivaren chans att på förhand lära känna kandidatens styrkor och svagheter.
  • Det gör det enklare att matcha kandidaten mot tilltänkt arbetsgrupp och kultur.

Läs mer om fördelarna med personlighetstester i rekryteringsprocessen här

En man sitter vid en dator

Vässa din rekrytering – använd case i slutskedet

När rekryteringsprocessen kommit en bit på vägen och endast ett fåtal kandidater kvarstår kan ett case vara ett effektiv verktyg att använda sig av. Ett case innebär att kandidaterna får utföra en relevant uppgift för att säkerställa att de har den kompetens som krävs för rollen. Till skillnad från ett CV eller en portfolio visar ett case på en konkret och aktuell kunskap, och här går det tydligt att se vad kandidaterna klarar av.

”Case är ett bra komplement till en intervju, där personer har olika förmåga att berätta och framhäva sig själva. I ett case får alla, oavsett personlighetsdrag, samma förutsättningar att prestera. Det blir som ett blankt blad där man får visa vad man går för”, säger Ebba Stragne, rekryteringskonsult och partner på Bohmans Nätverk. 
 
Hos oss på Bohmans Nätverk ingår case i majoriteten av våra rekryteringsprocesser, och vi tycker att de främsta fördelarna med case är:

  • Det säkerställer och kontrollerar kandidatens kompetens.
  • Det skapar en rättvis process där är alla kandidater deltar på lika villkor.
  • Det ger kandidaten chans att på förhand känna på tjänstens arbetsuppgifter.
  • Det ger arbetsgivaren chans att på förhand förstå kandidatens arbetssätt.

Läs mer om fördelarna med case i rekryteringsprocessen här

Ladda ner guiden 12 frågor att fundera över när du utformar ett case

Guide: 12 frågor att fundera över när du utformar ett case

Ta din rekrytering till nästa nivå genom att använda dig av ett case. Det hjälper dig att säkerställa kandidaternas kompetenser och bidrar också till en mer rättvis process. Innan du sätter i gång att utforma ditt case är det viktigt att du noggrant tänker igenom innehållet. I den här guiden får du 12 viktigt fråga att fundera över när du utformar ett case.

Guiden innehåller:

  • 12 konkreta frågor
  • Vägledning, inspiration och rekommendationer

Ladda ner guiden idag!

Liknande nyheter