Interim – när du behöver kvalificerad kompetens under begränsad tid

18 oktober, 2022

En kvinna står upp vid ett mötesbord

Interim är ett ord som ofta dyker upp i rekryteringssammanhang men vad betyder det egentligen? Och hur kommer det sig att interimslösning blir allt vanligare i kommunikationsbranschen? Vi på Bohmans Nätverk reder ut och berättar mer om möjligheterna med interim.

Vad betyder interim?

Ordet interim betecknar något som är tillfälligt och som pågår under en övergångsperiod. När man pratar om interim i rektyreringssammanhang handlar det främst om en anställning som pågår under en tidsbegränsad period. En interimsanställd tas ofta in för att fylla ett specifikt behov som uppstått hos företaget, planerat eller oförutsett. Det kan vara för att någon till exempel går på föräldraledigheter eller på grund av hög arbetsbelastning under exempelvis en intensiv kampanjperiod.

Personen som tas in för ett interimsuppdrag är ofta en specialist eller expert som har nischade kunskaper inom ett särskilt område. Personen är troligtvis inte bunden till en fast tjänst vilket gör att den redan inom några veckor kan vara på plats hos bolaget. En stor skillnad mot exempelvis en fastanställd där rekryteringsprocessen ibland kan ta upp till ett halvår.

Hur arbetar Bohmans med interim?

Vi på Bohmans Nätverk är en premiumpartner inom rekrytering och har ett nischat fokus mot ledare och specialister inom marknad, kommunikation, affärsutveckling och martech. Vi har arbetat med interimsrekrytering under många år och tack vare vårt omfattande nätverk kan vi snabbt plocka fram spetskompetenser till olika interimsuppdrag.

Porträtt av Linda Schmidt

Varför ökar interimsbehovet i kommunikationsbranschen?

För att avläsa trender och behov på marknaden genomför vi kontinuerligt analyser och undersökningar inom olika områden. Med utgångspunkt från dessa kan vi konstatera att behovet av specialister och inhyrd kompetens ökar i marknad- och kommunikationsbranschen.

Linda Schmidt är interimsexpert på Bohmans Nätverk och hon bekräftar att interimsuppdrag i branschen har ökat under de senaste åren. Hon berättar att det tidigare främst var produktionsnära tjänster som Art Directors eller Copywriters som företagen ville ta in som konsulter men att efterfrågan idag har förändrats och att tjänsterna nu har en snävare profil.

”Idag efterfrågar bolagen mer specialister med unika erfarenheter, det kan vara allt från projektledare till webbredaktörer eller rena chefsroller. Oftast handlar det om att företagen snabbt behöver få in en särskild kompetens till ett team och inte har tid att genomföra en fullskalig rekrytering”, säger Linda.

Läs mer om det ökade behovet här

Två killar och två tjejer står vid en arbetsplats

Så blir interimskonsulten en del av din företagskultur

En ökning av interimslösningar i kommunikationsbranscher innebär att allt fler konsulter introduceras i bolagen, vilket i sig kan medföra utmaningar med hur de ska integreras i den interna kulturen. Men det innebär också många fördelar.

En studie från Deloitte visar att det inte är ovanligt för ett företag idag att ha en personalstyrka som till 30–50 % består av externa arbetare. Linda Schmidt berättar att de konsulttäta verksamheterna blivit fler även i kommunikationsbranschen och att många företag har upptäckt de positiva effekterna av externa konsulter.

”Konsulter är oftast hungriga individer som brinner för det speciella området som de arbetar inom. Eftersom de endast är en del av organisationen under en kort period vågar de mer och jobbar gärna lite extra för att få igenom sina idéer”, säger Linda.

Ta del av fler insikter här

Blad från guiden 8 steg till framgångsrik onboarding av interimskonsulter

Guide: 8 steg till lyckad onboarding av interimskonsulter

Att använda sig av en interimskonsult för att fylla en tillfällig lucka eller ett akut behov blir allt vanligare i kommunikationsbranschen. Men hur ska konsulten integreras i verksamheten och vad kännetecknar en lyckad onboarding?

I den här guiden kan du läsa mer om hur du får samarbetet mellan extern och intern personal att fungera.

Guiden innehåller:

  • 8 viktiga punkter att tänka på
  • Konkreta exempel
  • Handfasta tips och råd

Ladda ner guiden utan kostnad genom att fylla i formuläret nedan!

Liknande nyheter