Stockholm
+46 8 545 899 30
Göteborg
+46 31 15 73 00
Malmö
+46 40 12 38 10

Publika uppdrag

Inom Executive Search publiceras mycket få uppdrag. Här följer dock ett urval av våra publika uppdrag.

PR-ansvarig, vikariat, Seamless/SEQR

Seamless Distribution AB

Consumer Research Executive

Betsson AB

Digital Campaign Manager

Betsson AB

Communication Manager

Telenor

Partner

Lovely

Digital Art Director

EF Education

Digital Communication Manager

Telenor

eCommerce Merchandiser

IKEA Svenska Försäljnings AB

Marknadsansvarig Seamless-SEQR

Seamless Distribution AB

Labs Program Marketing Manager

Mediatek

Försäljningschef

Boob Design

Operativ projektledare - retail

Telenor

Digital Marketing Manager

Tobii Technology AB

Affärschef Projektledning - Stockholm

White Arkitekter

Erbjudandeansvarig

inkclub.com

Marknadskoordinator CRM

NK Nordiska Kompaniet

VD

SIS Swedish Standards Institute

Driftcontroller

Högskolerestauranger AB

Affärsområdesansvarig - vårdbyggnader 

BSK Arkitekter

Försäljningschef digitalt

MittMedia

Uppdragsledande Inrednings- arkitekt

BSK Arkitekter

Arkitekt som kan ArchiCAD - Interimsuppdrag

MER Solution AB

Individer som gör skillnad

Bohmans Nätverk har fokus på chefer och specialister på mellanchefsnivå inom  marknad, försäljning, online och PR.

Bohmans Executive arbetar med högre befattningar, på vd-nivå samt ledningsgruppsfunktioner. Search är vår huvudmetod där individerna vi identifierar ska skapa unika konkurrensfördelar.

Bohmans HR Partner ger operativt och strategiskt stöd inom Human Resources, som resursförstärkning eller löpande under längre tid, i ledarutveckling eller för att behålla medarbetare.

Executive i tillväxt

Kundernas affär driver oss på en marknad som är allt mer online. Våra uppdrag är ofta repeat business där ledningen får stöd i avgörande skeden. Branscher t ex:

Vi erbjuder även  personbedömning av  kandidater – intervjuer, relevanta tester och referenser, samt bedömning av ledar- och utvecklingspotential hos medarbetare eller grupper.

Vårt erbjudande

Vår strävan är att erbjuda urval av kandidater som överträffar förväntningarna och ger långsiktigt hållbara resultat, genom unika nätverk och urvalsmetoder. Detta kombinerat med djup erfarenhet från fokusområdena är grunden för att identifiera de mest intressanta kandidaterna. Search är vårt största tjänsteområde. Vi erbjuder även publika rekryteringar, interimslösningar, outsourcing och audits.

Kunderna finns på  såväl köpar- som konsultsidan (från detalj-handel & FMCG, till TIME, bank, finans & försäkring samt servicenäringen, industri & offentlig sektor).

Vi arbetar bl a med följande befattningar

HR Partner

Bohmans HR Partner ger stöd i såväl operativa som  strategiska uppdrag inom hela Human Resources området.

Ledarstöd & Utveckling: Ledarskap, 360, coachning

Svåra samtal & möten: Konflikthantering, samarbetsproblem, ge feedback

Lönebildning & förhandling: Lönesamtalet, löneprocess, lönerevision

Policys & processer: Etik, konformitet, struktur

Urval & second opinion: Research, intervju, tester

Arbetsrätt, övertalighet & avveckling: Anställnings- & kollektivavtal, LAS turordning, omplacering, uppsägning

 

 
 

Copyright 2012

Bohmans Nätverk

Pictures by Getty Images

Sitemap