Stockholm
+46 8 545 899 30
Göteborg
+46 31 15 73 00
Malmö
+46 40 12 38 10

Individer som gör skillnad

Bohmans Nätverk rekryterar chefer och specialister inom marknad, försäljning, online och PR. De vanligaste rollerna är marknadschefer samt kommunikations- och försäljningschefer, Online Marketing Managers samt specialister inom UX och e-commerce.

Bohmans Executive arbetar med vd- och ledningsgruppsnivån. Search är huvudmetoden där varje individ ska ge unika konkurrensfördelar för våra uppdragsgivare.

Vi är nära våra kunder och erbjuder även interims- och bemanningslösningar.

Second opinion och tester. Vi gör kvalificerade personbedömningar av kandidater som second opinion – med intervjuer, tester, referenstagning samt bedömning av ledar- och utvecklingspotential, hos enskilda medarbetare, ett team eller en hel avdelning.

Bohmans HR Partner ger operativt och strategiskt stöd inom Human Resources, som resursförstärkning eller löpande under längre tid.

Vårt erbjudande

Vi ska ge ett urval av kandidater som överträffar förväntningarna med långsiktigt hållbara resultat, genom unika nätverk och urvalsmetoder. Kombinerat med djup erfarenhet från fokusområdena är detta grunden för att identifiera de mest intressanta kandidaterna. Search är vårt största tjänsteområde. Vi erbjuder även publika rekryteringar, interimslösningar, outsourcing och audits.

Kunderna finns på både köpar- och konsultsidan (från detaljhandel & FMCG, till TIME, bank, finans & försäkring samt servicenäringen, industri & offentlig sektor).

Vi arbetar med följande befattningar:

 • VD
 • Marknadsdirektör / marknadschef
 • Försäljningsdirektör / försäljningschef & KAM
 • Informationsdirektör / informations-, Press- & IR-chef
 • Kommunikationsdirektör / kommunikationschef
 • Kommunikatör / Informatör
 • Produktchef / Brand Manager
 • Online Marketing Manager
 • UX Manager / UX designer
 • Webbdesigner
 • Projektledare
 • Produktionsledare
 • Creative director & Art director
 • Copywriter
 • Marknadskoordinator

HR Partner

Bohmans HR Partner ger stöd i både operativa och strategiska uppdrag, inom ett antal olika områden:

Ledarstöd & Utveckling: Ledarskap, 360, coachning

Svåra samtal & möten: Konflikthantering, samarbetsproblem, ge feedback

Lönebildning & förhandling: Lönesamtalet, löneprocess, lönerevision

Policys & processer: Etik, konformitet, struktur

Arbetsrätt, övertalighet & avveckling: Anställnings- & kollektivavtal, LAS turordning, omplacering, uppsägning.

Våra uppdrag är ofta repeat business där ledningen får stöd i avgörande skeden. De vanligaste branscherna är:

 • FMCG & detaljhandel
 • Media, underhållning & online
 • IT & telekom
 • Bank, finans & försäkring
 • Konsult- & byråvärlden
 • Industri, läkemedel & hälsa
 • Offentlig sektor
 
 
Copyright 2015 Bohmans Nätverk

Pictures by Getty Images

Sitemap