Stockholm
+46 8 545 899 30
Göteborg
+46 31 15 73 00
Malmö
+46 40 12 38 10

Publika uppdrag

Inom Executive Search publiceras mycket få uppdrag. Här följer dock ett urval av våra publika uppdrag.

Erbjudandeansvarig

inkclub.com

E-Commerce Manager

Bellbox AB

Marknadskoordinator CRM

NK Nordiska Kompaniet

VD

SIS Swedish Standards Institute

CRM Manager

Samsung Electronics Nordic AB

Senior Manager Consumer Marketing and Experience

Klarna

Social Media Manager

MTGx

McDonald’s söker erfaren Presschef

McDonalds

Projektledare

Lateral

Driftschef

Fazer

Projektledare marknadsföring digitala kanaler

Stockholm Visitors Board

Strategisk projektledare

Giv Akt

Marknads- och säljkoordinator

Edenred

Affärsområdesansvarig - vårdbyggnader 

BSK Arkitekter

Försäljningschef digitalt

MittMedia

Handläggande arkitekt - Bostäder

BSK Arkitekter

PR-Konsult

modinåkerlind

Digital Media Manager

Betsson AB

Uppdragsledande Inrednings- arkitekt

BSK Arkitekter

Arkitekt som kan ArchiCAD - Interimsuppdrag

MER Solution AB

Varumärkeskonsult

Blink AB

Individer som gör skillnad

Bohmans Nätverk har fokus på chefer och specialister på mellanchefsnivå inom  marknad, försäljning, online och PR.

Bohmans Executive arbetar med högre befattningar, på vd-nivå samt ledningsgruppsfunktioner. Search är vår huvudmetod där individerna vi identifierar ska skapa unika konkurrensfördelar.

Bohmans HR Partner ger operativt och strategiskt stöd inom Human Resources, som resursförstärkning eller löpande under längre tid, i ledarutveckling eller för att behålla medarbetare.

Executive i tillväxt

Kundernas affär driver oss på en marknad som är allt mer online. Våra uppdrag är ofta repeat business där ledningen får stöd i avgörande skeden. Branscher t ex:

Vi erbjuder även  personbedömning av  kandidater – intervjuer, relevanta tester och referenser, samt bedömning av ledar- och utvecklingspotential hos medarbetare eller grupper.

Vårt erbjudande

Vår strävan är att erbjuda urval av kandidater som överträffar förväntningarna och ger långsiktigt hållbara resultat, genom unika nätverk och urvalsmetoder. Detta kombinerat med djup erfarenhet från fokusområdena är grunden för att identifiera de mest intressanta kandidaterna. Search är vårt största tjänsteområde. Vi erbjuder även publika rekryteringar, interimslösningar, outsourcing och audits.

Kunderna finns på  såväl köpar- som konsultsidan (från detalj-handel & FMCG, till TIME, bank, finans & försäkring samt servicenäringen, industri & offentlig sektor).

Vi arbetar bl a med följande befattningar

HR Partner

Bohmans HR Partner ger stöd i såväl operativa som  strategiska uppdrag inom hela Human Resources området.

Ledarstöd & Utveckling: Ledarskap, 360, coachning

Svåra samtal & möten: Konflikthantering, samarbetsproblem, ge feedback

Lönebildning & förhandling: Lönesamtalet, löneprocess, lönerevision

Policys & processer: Etik, konformitet, struktur

Urval & second opinion: Research, intervju, tester

Arbetsrätt, övertalighet & avveckling: Anställnings- & kollektivavtal, LAS turordning, omplacering, uppsägning

 

 
 

Copyright 2012

Bohmans Nätverk

Pictures by Getty Images

Sitemap