Stockholm
+46 8 545 899 30
Göteborg
+46 31 15 73 00
Malmö
+46 40 12 38 10

Aktuella uppdrag

Framtidens marknadsorganisation

Vår nya undersökning om framtidens marknadsorganisation visar en tydlig trend. Tidigare låg marknad ofta under säljorganisationen. Idag är det tvärtom. Säljchefen bör bevaka sin position om hen inte vill bli överkörd av marknadschefen som allt oftare är med i företagsledningen. Avdelningens position stärks och utvecklas till ett centralt blodomlopp som genomsyrar hela företaget. Digitaliseringen driver på utvecklingen när kundbeteenden blir mätbara. Marknadsaktiviteternas genomslag i försäljningen följs upp i realtid.

BESTÄLL DITT EGET EX AV RAPPORTEN – FRAMTIDENS MARKNADSORGANISATION – FRAMTIDEN@BOHMANS.COM

Våra uppdragsgivare rekryterar och investerar i framtiden. Våra affärsområden Tech & eRecruitment och BIS, Bohmans Interim Solutions, speglar marknadens behov. Vi löser uppdragen agilt och växer för att kunderna efterfrågar våra tjänster. Starka kandidater vinner terräng som ledare och specialister inom marknad, kommunikation och PR, försäljning, online, tech samt andra affärsnära tjänster.

Drivkraften är att söka individer som gör verklig skillnad och överträffar högt ställda förväntningar. De gör positiva avtryck från start och skapar långsiktigt hållbara resultat.

Unika nätverk och effektiva metoder matchar effektivt  kandidat vs uppdragsgivare. Huvudmetoden är search, men vi gör även publika rekryteringar och skräddarsyr interimslösningar. Uppdragen är ofta repeat business där ledningen får stöd i avgörande skeden. Till de vanligaste rekryteringarna hör marknadschefer, kommunikationschefer, försäljningschefer samt specialister inom t ex UX och e-commerce.

Vi driver utvecklingen även utanför våra huvudområden genom att utmana arbetslivets normer i vår podcast Bohmans Ledare. Vi erbjuder också metoder som hjälper våra uppdragsgivare att behandla alla kandidater lika.

Vi ger operativt och strategiskt stöd inom Human Resources, som resursförstärkning eller löpande under en längre tid. Vi gör kvalificerade personbedömningar av kandidater som second opinion med intervjuer och olika tester samt bedömning av ledar- och utvecklingspotential, hos enskilda medarbetare, team eller en hel avdelning.

 
 

Copyright 2015

Bohmans Nätverk

Pictures by Getty Images

Sitemap