Stockholm
+46 8 545 899 30
Göteborg
+46 31 15 73 00
Malmö
+46 40 12 38 10

Aktuella uppdrag

Framtidens marknadsorganisation – ny undersökning

Bohmans Nätverk har för tredje gången på fem år gjort en stor undersökning om företagens marknadsorganisation. Trenden är tydlig. Tidigare låg marknad ofta under säljorganisationen. Idag är det tvärtom. Säljchefen bör bevaka sin position om hen inte vill bli överkörd av kollegan, marknadschefen.

Marknadschefen är oftare med i företagsledningen. Avdelningens position har stärkts och utvecklas till ett slags centralt blodomlopp som genomsyrar hela företaget. Digitaliseringen driver denna utveckling och gör alla kundbeteenden mätbara och de enskilda marknadsaktiviteternas genomslag på försäljningen kan lätt följas upp i realtid.

BESTÄLL DITT EGET EX AV RAPPORTEN OM FRAMTIDENS MARKNADSORGANISATION – FRAMTIDEN@BOHMANS.COM

Våra uppdragsgivare rekryterar och investerar därmed i framtiden. Våra nya affärsområden Tech & eRecruitment och BIS, Bohmans Interim Solutions, speglar marknadens behov. Vi löser uppdragen agilt och växer för att kunderna efterfrågar våra tjänster, med starka kandidater som ofta är ledare och specialister inom marknad, kommunikation och PR, försäljning, online, tech samt andra affärsnära tjänster.

Drivkraften för oss är att söka de individer som gör verklig skillnad. De ska överträffa högt ställda förväntningar och göra positiva avtryck från start och ge skapa långsiktigt hållbara resultat.

Vi har unika nätverk och effektiva metoder som effektivt matchar kandidat mot uppdragsgivare. Huvudmetoden är search, men vi gör även publika rekryteringar och skräddarsyr interimslösningar. Uppdragen är ofta repeat business där ledningen får stöd i avgörande skeden. Till de vanligaste rekryteringarna hör marknadschefer, kommunikationschefer, försäljningschefer samt specialister inom t ex UX och e-commerce.

Vi driver utvecklingen även utanför våra huvudområden genom att utmana arbetslivets normer. Vi gör det i vår podcast Bohmans Ledare. Vi erbjuder metoder som hjälper våra uppdragsgivare att behandla alla kandidater lika.

Vi ger även operativt och strategiskt stöd inom Human Resources, som resursförstärkning eller löpande under en längre tid. Vi gör kvalificerade personbedömningar av kandidater som second opinion med intervjuer samt olika tester. Vi ger bedömning av ledar- och utvecklingspotential, hos enskilda medarbetare, team eller en hel avdelning.

 
 

Copyright 2015

Bohmans Nätverk

Pictures by Getty Images

Sitemap