Förflytta ditt varumärke med rätt kompetens

19 juni, 2023

Två män och en kvinna tittar på en surfplatta

Genom att förstå företagets strategi, och hur det vill uppfattas i framtiden kan vi skapa en stark grund för rekrytering. När vi kan tillsätta kompetens som andas företagets varumärke, vision och värderingar, blir det enklare för bolaget att genomföra de förändringar som det står inför.

Som vi på Bohmans Nätverk tidigare skrivit om, befinner sig många av dagens bolag på en förändringsresa kopplad till digitalisering. Idag är princip alla bolag medvetna om att de måste förändras för att klara den digitala omställningen, men de har inte alltid den kompetens som krävs för att kunna genomföra förändringen.

Vi på Bohmans Nätverk har genom åren arbetat med ett flertal bolag som befunnit sig i viktiga förändringsfaser. Med fokus på individer och kompetensförsörjning har vi hjälpt bolagen att förflytta sig från ett läge till ett annat. 

Allt börjar med varumärket

När vi tar oss an ett bolag i förändring har vi alltid ett holistiskt synsätt. Vi ser på bolagets helhet och undersöker framför allt bolagets identitet och strategi närmare. Vi tittar på var bolaget befinner sig idag och var det önskar att vara i framtiden. Med den frågeställningen som grund genomför vi tillsammans med bolaget ett flertal övningar och workshops för att tydligare hitta kärnan i vad bolaget skall representera i framtiden.

”I våra workshops pratar vi om hur vi vill att företaget ska uppfattas i framtiden och vad som behöver göras för att kunna nå dit. Genom att tillsammans stöta och blöta strategier, värderingar och identitet, kan vi skapa en tydlig bild av vad företaget vill åstadkomma”, säger Anders Welin, Rekryterings- och organisationskonsult på Bohmans Nätverk.

När den önskade bilden eller framtida identiteten är utkristalliserad kan vi på Bohmans Nätverk ta oss an själva kompetensförsörjningen. Identiteten fungerar då som en ledstjärna som guidar oss genom processen. I början av en rekryteringsprocess är det till exempel viktigt att vi letar efter kandidater som speglar de värden och värderingar som finns i den önskade bilden av företaget.

Porträtt av Anders Welin
Anders Welin, Rekryterings- och Organisationskonsult på Bohmans Nätverk.

Kandidaternas mappas mot bolagets framtidsbild

För att ta reda på om de potentiella kandidaterna verkligen matchar den framtida bilden arbetar vi med kompetensbaserad intervjuteknik. Där lägger vi fokus på personliga attribut som överensstämmer med framtidsbilden och kan bidra till förflyttningen. 

”Det är viktigt för oss att få en förståelse för hur kandidaterna fungerar och agerar i olika situationer. Till exempel, vad gör dem stressade? Vad ger dem energi? Och vad drömmer de om? Med hjälp av djupintervjuerna kan vi få en tydligare bild av hur kandidaterna är”, säger Anders.

Ju noggrannare kandidaterna undersöks, desto lättare blir det att säkerställa att de stämmer överens med den framtida bilden av företaget. 

”Det handlar helt enkelt om att undersöka om person X stämmer överens med bolag Ys framtidsvision? Om svaret är nej är personen troligen inte aktuell för tjänsten oavsett vilka kompetenser den har”, säger Anders.

Ladda ner arbetsmallen Framtidssäkra din organisation med rätt kompetens

Gruppdynamiken är viktig

Identiteten fungerar alltid som rekryteringens ledstjärna, men en annan viktigt del att undersöka är teamsammansättning och gruppdynamik. 

”I en rekrytering måste vi alltid fundera kring hur kandidaterna kommer att fungera tillsammans med de andra teammedlemmarna. Vad behöver den här personen för typ av människor bredvid sig för att kunna göra ett bra jobb?”, säger Anders.

Ett bolag i förändring behöver starka team och medarbetare med god samarbetsförmåga. Genom att redan från start tänka på gruppdynamiken minskas risken för problem längre fram.

Bohmans Nätverk kan hjälpa till

Vi på Bohmans Nätverk har lång erfarenhet av rekrytering hos både små och stora bolag, och kan hjälpa ditt företag att genomgå en förflyttning. Tillsammans undersöker vi ert varumärke och hittar kompetenser som matchar er framtida vision.

Redo att påbörja er förflyttning?
Kontakta oss idag!

Liknande nyheter